luni, 25 iulie 2011

Ruga pentru Romania

Ruga-pentru-Romania
de Adrian Paunescu

Tragica mea, condamnata mea ţară,
Din nou răstignită şi funerară,
În static şi jalnic galop antigalop,
Între secetă, foamete şi potop.
Tragica mea adorată Românie,
Calea nu ţi se mai ştie,
Asupra ta îşi continuă asaltul
Ba unul, ba celălalt, ba altul.

Mutată cu forţa, de la lei la roni,
Te-au încălecat pigmei autohtoni,
Care te-au trădat şi te crucifică,
Într-o păcăleală aproape mirifică.

Te-au retrogradat urât, cu voia,
După cum i-a mânat paranoia,
Din săracă, te-au făcut mizeră,
În timp ce afacerile lor prosperă.

Vor să te scoată şi de pe hartă,
Ţara mea tristă, de pe linie moartă,
Văduvă între văduvele sărace,
După fiecare război, după fiecare pace.

Şi, acum, când eşti într-o criză majoră,
Marinarul mlaştinii mi te devoră.
Ţukalarul lui mic şi obedient
Îţi acoperă florile şi vieţile cu ciment.

A venit o haită portocalie,
Să ia România şi s-o sfâşie,
A furat şi-a minţit şi trădează,
Ciumă ajunsă în ultima fază.

Prin complot, cinism şi bârfă
Vor să te facă o ultimă târfă,
Să te culci cu toţi banii de împrumut
Şi să uiţi cine-ai fost şi ce rang ai avut.

Că ai fost regină între popoare
Şi te respecta, chiar dacă nu te iubea, fiecare.
Sate se sparg, oraşe se-nnămolesc,
Se falsifică specificul românesc.

În spaţiul mioritic, oiţa nu mai trăieşte,
Mai sunt nişte lupi care urlă câineşte
Şi, ca de moarte să se mai spele,
Ciobanul a emigrat între stele.

Vâjâie vântul în orbitele goale
Ale viteazului cu durere de şale,
E târziu şi în ceasuri şi afară
Civilizaţia, acum, stă să dispară.

Ca într-un deochi, ca într-un blestem
În socialism eram bolnavi de sistem,
Ca o pedeapsă cu puşcărie grea,
Lipsa competiţiei ne deprima.

Şi-acum în capitalism ni se-arată
Toată această recesiune turbată,
Pe roşu am prins toate stopurile
Terorizaţi, am trecut toate hopurile.

Ce e tot acest coşmar, pentru
Dumnezeu?
Parcă ne e şi mai rău şi mai greu,
Căzută de-o crimă fără căinţă,
Libertatea e de unică folosinţă.

Cei mai mulţi n-au nici dreptul la pâine,
Aparenţă de om, tratament pentru câine,
Dreptatea însăşi, elementară,
A fost ucisă pe un peron de gară.

Stăm cu chirie la noi acasă,
Birurile se înmulţesc şi ne apasă
Şi întrebăm tăişul sabiei
Şi pe cârmaciul nărod al corabiei

Cu ce drept în prăpăd să ne lase,
Cine-i stăpânul propriei noastre case?
Cui i s-a retrocedat, cu minciună vinovată,
Ceva ce n-avusese, de fapt, niciodată?

Melancolica mea Românie,
Fă-ne să ştim că mai eşti vie,
Scutură-ţi pigmeii care te călăresc
Şi gustă o bucată de măr creţesc.

Fă-ţi dreptate, că altfel mori,
Printre atâţia vânzători şi trădători,
Tu eşti o ţară între ţările astrale,
Însângerată-i gloria istoriei tale.

N-au cum să te mai conducă nişte derbedei,
Care, când nu fac pe alţii, fac pe ei,
Vezi că din bun-simţ se şi moare,
Românie de sine stătătoare şi pierzătoare.

Tragică Românie, aflată sub ape,
Ce aproape e potopul, ce aproape!
Poate că n-avem puterea de a-l recunoaşte,
Dar potopul lucrează între berze şi broaşte

Şi ţara ni se pustieşte de tot,
Când pe guvernanţi îi doare în cot
Şi coboară şi ei, din când în când,
Să-i audă pe oameni plângând.

Şi se prefac jenant că regretă,
În sumbrul lor teatru de operetă,
În potop, nici clopotele nu mai bat
Pământul horcăie şi s-a înmuiat.

Poate că te vei răzbuna, odată
şi-odată,
Românie minţită, furată şi violată,
Românie de noroi, Românie de icoană,
Caz unic şi tragic de văduvă orfană.

Doar atât am putut aici închega,
O rugăciune pentru învierea ta
Şi te rog eu, cum te roagă fiecare,
Să ieşi din cumplita crucificare.

Şi, din inteligenţă şi din instinct,
Glasul tău să se audă distinct,
Ca-n faţa lumii, în faţa porţii,
Să se adune viii şi morţii!

Şi, ca o-ntoarcere la tine în destin,
Ridică-te, ţară!
Ajută-ne, Doamne!
Amin!
30 iunie 2010

sâmbătă, 23 iulie 2011

Catre colegii nostrii

CĂTRE COLEGII NOȘTRI DIN M.A.I. CARE AU FOST AFECTAȚI DE RECENTELE MĂSURI DE REORGANIZARE INSTITUȚIONALĂ A MINISTERULUI


Deoarece perioada legală de 24 de ore de la afișarea rezultatelor examenului pentru care fiecare candidat avea dreptul la a contesta rezultatele examenului a trecut, vă postăm un model de plângere prealabilă adresată ministrului administrației și internelor privind revocarea rezultatului examenului de departajare în vederea numirii în funcție a personalului, urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituțională a Ministerului Administrației și Internelor, ca fiind nelegal și neobiectiv, precum si revocarea Ordinului M.A.I. nr. 129/2011
Plângerea prealabilă se expediază prin scrisoare cu confirmare de primire în termen de 30 de zile de la afișarea rezultatelor examenului, pe adresa: Piața Revoluției nr.1A, sector 1, București.
Modelul de plângere prealabilă cuprinde obiecții la modul de desfășurare a examenului de departajare, având la bază informațiile exprimate verbal de către candidații afectați.
În afara altor date, ne-am orientat plângerea prealabilă către aspecte punctuale întâlnite la majoritatea candidaților.
Alte aspecte cu caracter particular, de care aveți cunoștință, vă sugerăm să le dezvoltați în cuprinsul plângerii prealabile în locurile marcate cu steluță.
Ce urmează:
- după expedierea plângerii prealabile trebuie să primiți răspuns în
termenul general de 30 de zile;
- de la data primirii răspunsului sau de la expirarea celor 30 de zile în care nu s-a răspuns plângerii prealabile, se va formula acțiune în contencios administrativ.

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
În atenția domnului ministru TRAIAN IGAȘ

Subsemnatul ....................... având funcția de ........................... în cadrul .........................., formulez prezenta
PLÂNGERE PREALABILĂ
prin care solicit revocarea în totalitate a rezultatului stabilit de comisia de examinare în urma examenului de departajare din data de ....................... în vederea numirii în funcție a personalului, urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituțională a Ministerului Administrației și Internelor, precum si a Ordinului M.A.I. nr. 129/2011
MOTIVELE PLÂNGERII
În fapt, examenul la care fac referire, datorită importanței deosebite pe care o incumbă, ar fi trebuit să se desfășoare într-o manieră obiectivă de departajare a candidaților, respectiv atât prin proba scrisă, cât și prin susținerea interviului.
În acest sens sunt si prevederile cuprinse in Ordinul ministrului Administratiei si Internelor nr. 665/2008, publicat in M.O. nr. 833 din 23.09.2008 privind unele activitati de management resurse umane in unitatile ministerului. Astfel, Anexa nr. 2 din ordinul mentionat cuprinde Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenelor/concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante in minister.
Întrebarea fireasca care se pune este cea referitoare la oportunitatea pentru care s-a emis un alt ordin, cu aceeasi tematică, respectiv a Ordinului M.A.I. nr. 129 din 23.06.2011, privind o alta metodologie de selectie in vederea numirii pe functiile devenite vacante ca urmare a aplicarii masurilor de reorganizare institutionala intervenita la nivelul M.A.I.
Ordinul M.A.I. nr. 129/23.06.2011 la pct.2.2. prevede posibilitatea ca organizatorii sa opteze pentru administrarea ambelor probe sau a uneia (proba scrisă sau interviul structurat pe probleme profesionale).
Este de notorietate că cea mai complexă și obiectivă probă în susținerea unui concurs este proba scrisă. În mod cu totul neașteptat, opțiunea organizatorilor concursului a fost numai pentru interviu, probă ce s-a desfășurat în condiții care nu au respectat întocmai prevederile ordinului menționat.
Astfel:
- tematica nu mi-a fost adusă la cunoștință în termenul fixat, respectiv cu cel puțin 20 de zile înainte de data susținerii probei, încălcându-se astfel prevederile pct. 2.3. din Ordinul nr.129/2011. (* În continuare se menționează situația concretă- când si in ce mod s-a facut anuntul);
- întrebările adresate de membrii comisiei nu au respectat același grad de complexitate față de toți candidații. Spre exemplificare: „ce semnifica culoarea rosie a semaforului”, „enumerati 5 contraventii”...., în timp ce altor candidați li s-au adresat întrebări ambigue cu intenția de a-i pune în dificultate, de genul „ ce prevede art....alin...din legea....”. Din vizionarea înregistrărilor video se poate constata cu ușurință această tendință a comisiei de examen;
( *aici puteti insera, daca cumoasteti si alte exemple de intrebari elementare sau neadecvate tematicii) ;
- In pct.2.4. din Ordinul 129/2011 se prevede că „ în cuprinsul conditiilor de inscriere la examen candidatilor li se solicita acordul scris cu privire la inregistrarea audio sau audiovideo a probei interviului structurat pe subiecte profesionale. Lipsa acordului conduce la imposibilitatea participarii la examen”.
Este cat se poate de evident ca obligatia de a solicita acordul cade in sarcina organizatorului examenului. In fapt, acest acord nu mi-a fost cerut, pe cale de consecinta examinarea nu trebuia sa se desfasoare;
- cu toate că există o dispoziție expresă în economia de text a ordinului menționat (pct. 11.4.) care precizează că numai președintele adresează întrebări candidaților, în fapt, această dispoziție nu a fost respectată. In cazul meu, intrebarile care mi-au fost adresate in exclusivitate de cei doi membrii ai comisiei, nici unul nu avea calitatea de presedinte.
( *aceasta mentiune o faceti numai daca s-a intamplat in cazul dvs.);
- în ceea ce mă privește, criteriile de evaluare prevăzute la pct. 11.1 din Ordinul nr.129/2011 nu au fost respectate și contest modul în care au fost notate răspunsurile mele la întrebările comisiei. Nici până la ora actuală nu cunosc care sunt punctajele maxime stabilite de comisia de examen și cuprinse în planul de interviu; (* sau se mentioneaza situatia urmatoare, daca a existat: „mentionez ca intrebarile puse de seful ierarhic superior, membru din comisie, au fost formulate ad-hoc, fara a fi selectate dintr-o programa sau din planul de interviu asa cum imperativ precizeaza ordinul in speta. In acest caz ma intreb retoric cum s-a facut evaluarea raspunsurilor din moment ce ele nu apartineau unei programe, cu baremuri de evaluare”?);
- deși ordinul în speță la pct.17 precizează opțiunea candidaților nemulțumiți că „pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării acestora, la secretariatul unității organizatoare, sub sancțiunea decăderii din acest drept”, menționez că nu mi-a fost adus la cunoștință acest drept, nici scris și nici verbal, pentru a apela la această cale legală de atac. Din proprie inițiativă, am formulat contestație, dar secretariatul comisiei de examen a refuzat să mi-o înregistreze, fapt pentru care m-am deplasat la sediul inspectorului general unde am primit același refuz. (* Se reține ultima frază numai de catre cei care au formulat contestatie);
- In timpul desfasurarii examenului, Comisia a functionat fara secretar, incalcandu-se prevederile pct.3.3. din Ordinul nr. 129/2008 si evident fara redactarea procesului verbal de desfasurare a examenului prevazut la pct. 6.3. din Ordin.
(*inserati numai daca aveti cunostinta ca, comisia de examinre nu a avut secretar);
- zisul „examen” de departajare s-a desfasurat in fata unei comisii ai caror membrii nu stiu dupa ce criterii au fost selectati si ce competente profesionale i-au indreptatit a fi selectati;
- nu s-a respectat o procedura unitara de departajare si implicit de ocupare a posturilor vacante asa cum se precizeaza la pct.2.2. din Ordinul nr. 129/2011. Astfel, la unele unitati s-a procedat la o selectie de dosar, pe 7 criterii de departajare, la altele s-a aplicat testarea psihologica sau sportiva, la alte unitati nu. Toate aceste modalitati nu sunt cuprinse nici in prevederile Ordinului 665/2008 si nici in cel de ultima aplicare, respectiv Ordinul nr. 129/2001.
- mentionez de asemenea faptul ca Ordinul M.A.I. nr. 129/2011 a fost emis fara respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata.
(* in continuare puteti invedera si alte aspecte particulare de care aveti cunostinta personal sau in mod indirect si pe care le considerati nelegale sau in masura sa vicieze rezultatele interviului).
Acestea sunt motivele pentru care sunt nevoit să mă adresez dumneavoastra, cu rugămintea ca în raport de cele menționate de mine, precum și din examinarea înregistrărilor audio-video și a înscrisurilor ce au însoțit desfășurarea probelor, să revocați în totalitate rezultatul examenului pentru departajare ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare a M.A.I., ca fiind integral viciat in ceea ce ma priveste, precum si revocarea Ordinului M.A.I. nr.129/2011, acesta cuprinzând prevederi contrare Ordinului nr. 665/2008, acest ultim ordin reglementand deja domeniul in speta si fiind anterior ordinului a carui revocare o solicit.

Data.............. Semnatura,

vineri, 22 iulie 2011

Informare

21.07.2011
Informare pentru toti membrii SCMD

1. Pe data de 11.07.2011, SCMD a depus la Parchetul de pe langa ICCJ o plangere impotriva membrilor Curtii Constitutionale, solicitandu-se verificarea aspectelor in care acestia au dat aviz favorabil in situatii de promovare prin frauda a unor legi (263/2010 si 58/2011) sau de aplicare retroactiva (119 si 263/2010).
2. La plangerile penale depuse impotriva deputatilor care au votat la dublu Legea de aprobare a OUG 1/2011 si a Secretarului general al Camerei Deputatilor, am primit deocamdata confirmare de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 5 Bucuresti, ca s-a dat curs plangerii impotriva numitului Barbu Gheorghe, secretar general al Camerei Deputatilor (fost secretar de stat in Ministerul Apararii) aceasta “”fiind trimisa Sectiei 17 Politie in vederea efectuarii de cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute de art. 246 din Codul Penal””.
3. Va informam ca, dupa suspendarea platilor de catre stat pentru medicamentele compensate, urmeaza o alta suspendare care a incoltit in mintea triumviratului dictatorial Geffrey Franks – Traian Basescu – Emil Boc, SUSPENDAREA PLATII PENSIILOR PENTRU SUMELE CARE DEPASESC 4 PUNCTE DE PENSIE. Pe teava Guvernului se afla o noua OUG care prevede, pentru toti pensionarii, ca nu se vor mai plati, indiferent de cat de mare este suma inscrisa in acte si liste, decat cel mult valoarea a 4 puncte de pensie, pana la o data neprecizata. Punctul de pensie fiind asadar 738,28 lei, chiar daca Oprea ti-a facut o pensie de 951 de milioane sau 328 milioane pe hartie, nu vei primi decat maximum 29.531200 lei (2953 lei noi), restul ti-i va da statul inapoi, sub alta Guvernare, candva, la pastele cailor! Asta in situatia cand punctul de pensie va ramane cel de anul trecut, pentru ca, din datele noastre, in noiembrie, punctul de pensie va scadea la 540 lei, ceea ce va face ca cea mai mare pensie, platita efectiv in Romania, sa fie de 2160 lei. Reamintim bravilor generali in rezerva care fac sluj in fata Puterii, primind decoratii si diplome din mana generalului-fruntas Ontanu, ca nu mai sunt militari in rezerva ci doar “”asistati”” sau “”beneficiari””, adica niste amarati de “”tivili””, dependenti exclusiv de punctul de pensie. Se va folosi cuvantul “”plafonare””, in realitate insa este vorba despre o suspendare partiala a platii pensiilor care depasesc 4 puncte si, in fapt, de o micsorare reala, care ii va bucura desigur pe toti cei care au pus botul la lista in continua prefacere propagandistica a lui Oprea.
4. Brambureala din MAI, ocazionata de complet ilegala disponibilizare prin restructurare a cadrelor (jandarmi si pompieri), s-a extins si asupra politistilor. Pe data de 6 iulie s-a facut disponibilizarea si la Politia de frontiera, in urmatoarele conditii: “”pilele””, prevenite din vreme, si-au luat concedii medicale (unii numai pentru zilele de 6 si 7 iulie, sau chiar numai pentru 6 ) in timp ce fraierii, prezenti la serviciu, au fost prinsi de ordinul de punere la dispozitie. Acestia doar sunt supusi concursurilor. Favorizatii s-au intors pe 7 si si-au continuat activitatea fara probleme, fiind reconfirmati pe post.
5. Traian Basescu a fost prezent la inmormantarea parintelui Anastasie Papacioc. Sa nu va imaginati ca cel care se declara comunist in 2004, ar fi dat, din pozitia de adept al ateismului stiintific, brusc, in damblaua misticismului! Si-a executat in fapt , pentru a da exemplu, propriul ordin, acela ca, pe perioada verii si toamnei, membrii PDL, pentru a-si spori popularitatea si imaginea rau sifonate, sa fie prezenti la toate manifestarile legate de biserica. De ce? Pentru ca in astfel de ocazii, lumea nu-i va mai huidui, asa cum s-a intamplat cu Elena Udrea, huiduita chiar de membrii PDL-ului, familiile si prietenii lor, intrati pe baza de invitatii, raspandite de filialele PDL la meciul lui Bute. Recomandam tuturor membrilor SCMD, ca in astfel de situatii, la hramuri, praznuiri, etc, daca vor intalni figuri ilustre ale PDL, sa-si aduca si sa le aduca aminte numai de cele sfinte: “”Pasti””, “”Biserici””, “”Grijanii””, “”Dumnezei””, “”Cristosi””, etc.
6. Referitor la regionalizare, reamintim tuturor ca presedintele nu-i mai sustine pe “”chinezii”” din fruntea UDMR, care gandesc medieval in “”autonomii teritoriale”” ci pe adeptii mult mai periculosi ai lui Laszlo Tokes, care viseaza modern, adjudecarea tuturor resurselor Romaniei si a fondurilor europene destinate Romaniei. La inceputul anilor “90, doua banci vieneze si una din Budapesta imprumutau ungurilor si ungurizatilor (adica “”maghiarilor””) cate 50 000 de marci, pe termen lung, pentru achizitionare de pamant, imobile si capacitati de productie, dar si pentru infiere de copii (cate patru) spre a-i transforma prin maghiarizare in unguri, in Romania, in urmatoarele conditii: timp de 2 ani, restituirea sumelor se facea fara dobanda, apoi cu o dobanda simbolica de 2%. In aceste conditii reamintim ca 83 % din pamantul Romaniei are astazi alti proprietari decat cetatenii romani (exceptandu-i, evident, pe unguri si ungurizati): ungurii din Ungaria si Romania, austieci, germani, englezi dar si italieni, ciprioti, chinezi si altii. Recent, o mare proprietate a fost cumparata de unguri, langa mila 23 in Delta Dunarii. Euroregiunile vor permite concentrarea fondurilor europene in mainile lor, pe agicultura, turism, si celelalte si prin firmele aparent romanesti care le vor obtine, se vor scurge spre Budapesta. Nu ne-am vandut patria, am dat-o gratis, bucata cu bucata.
7. Anumite haznale de presa scrisa continua atacurile la adresa presedintelui SCMD si a vicepresedintelui Valeriu Pricina, in baza ordinului dat de cel mai bine hranit general in rezerva din Romania. Povestea cu deturnarea inexistentelor fonduri ale SCMD a fost pe moment lasata deoparte, respectivii fiind acuzati ca au fost si au ramas clientii “”popotelor””. Personal nu am agreat niciodata acest termen, pentru ca generatia mea nu l-a utilizat, dar inteleg de ce le place atat de mult unor lideri ai Puterii si unor cunoscuti gazetari aserviti: sunt intim legati de prima parte a cuvantului “”popota””. La ultimul chef cu prietenii, cel ce se viseaza viitorul premier, in timp ce acolitul Sarbu va fi ministrul pentru absorbirea fondurilor europene, generalul de “”popota”” Oprea a declarat ca nu se lasa pana nu-i va vedea arestati pe cei doi purtatori de imagine ai SCMD. Este posibil, intrucat noi suntem cei care, la fiecare vizita in teritoriu, am instrainat ilegal, integral sau partial, terenurile si imobilele unitatilor militare… si am construit in Bucuresti un oras in oras, cu sprijinul lui Vanghelie, al damei Udrea si a consilierului prezidential Dima!...
8. Pentru ca tot ne-am referit la inventatul partid pe care Puterea il numeste “”al generalilor”” iar Opozitia “”al santajatilor””, va informam ca, duminica, 17 iulie, la crasma Cornul Vanatorului din Arges, s-a desfasurat conferinta de alegeri pentru desemnarea presedintelui detasamentelor de asalt Arges (numite im mod diversionist Tineretul Progresist) ale UNPR. Cu 37 de voturi din 39 a fost ales ca presedinte tehnicianul dentar de 32 de ani Bogdan Uta care a declarat ca incep actiunile pentru castigarea alegerilor din 2012. Afacerea a fost orchestrata de cunoscutul traseist Georgiu Gingaras, presedintele UNPR Arges, care a declarat textual: “”Partidul nostru se afla pe un trend ascendent in sondaje, undeva la 7-8%””! Modest, foarte modest! In realitate, credem ca este vorba de 70-80% care se adauga celor 156 de procente pe care la va obtine PDL si celor 20 pe care le va obtine Kelemen Hunor, astfel incat procentajul actualei Puteri va fi de cel putin 246-256% in alegeri! Evident, cu ajutorul domnului Opris, al programului “”Cobra”” si al strategiei generalului Anisia! Asta daca SCMD isi va inceta existenta, va dormi in cizme sau va fi plecat in concediu la mare, in perioada respectiva! Si a mai comunicat ceva dl. Gingaras tineretului uneperist “”mandria tarii”: “”Vreau sa constientizati ca rolul vostru, ca tineri, nu este doar acela de lipitori de afise””. Evident, tinand cont de experienta granzilor UNPR, rolul minunatilor tineri pregatiti de ei va fi acela de “”lipitori”” in general! Care vor “”prelua stafeta”” de la dumnealor, “”cei mai batrani, peste 5, 10 sau 15 ani””! Iarasi sunt modesti: noi le promitem mai mult de 15 ani – 20, 30 sau chiar pe viata!...

9. Va informam ca numai in aceasta luna, care inca nu s-a incheiat, SCMD a dat sapte ajutoare de inmormantare. Deci sapte dintre membrii nostri de sindicat au decedat la varste cuprinse intre 49 si 60 de ani, ultimul fiind fotbalistul Lt Col. (r) Stefan Sames. Dumnezeu sa-i odihneasca! Dar gluma incepe sa nu mai fie gluma. Tot mai multi camarazi parasesc ""pe cale naturala sistemul"". Si pentru aceasta, cei vinovati, Basescu, Boc, Seitan, votantii la doua maini si fara creier ai majoritatii parlamentare si membrii Curtii Constitutionale vor trebui sa plateasca. Prin grija SCMD, de ce le e frica, nu scapa!

Honor et Patria! Vae Victis!

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

duminică, 17 iulie 2011

Hai sa gandim!

HAI SA GANDIM
Este dureros sa vedem cum suntem catalogati ca marionete dar, asa este.
SUNTEM MARIONETELE UNUI PAPUSAR DE JOASA SPETA, CARE ACUM ADUNA CUTII DE VALORI SI TERENURI IN AUSTRALIA PENTRU O FUGA PLANIFICATA.
Suntem un fel de “neica nimeni” pentru majoritatea neamului nostru. De ce?
Pentru ca am uitat cine suntem.
Am uitat ca ne-am sacrificat viata pentru idealuri care acum sunt aruncate la gunoi:
Demnitate, onoare, patriotism…….
Am uitat ca am fost sacrificati pentru idealuri disparate:
Independenta, suveranitate, demnitate nationala…………..
Nu mai vrem sa recunoastem ca ne sacrificam pentru idealurile unora:
Spaga, prostie, prostitutie intelectuala, furt, minciuna,……..
Ne este rusine sa recunoastem ca suntem incapabili sa actionam.
Suntem incapabili sa recunoastem ca asteptam ca altii sa faca ceva pentru a ne fi noua bine.
Mi-am adus aminte ca un coleg a refuzat sa-si exprime opiniile pentr u ca “el lidero maximo”
a spus tot. O FI BINE, O FI RAU ?
Personal, este un punct de vedere imposibil de acceptat.
Cum sa nu ai ce spune?
Cum crezi ca rezolvi ceva prin tacere?
Cum de te lasa inima sa taci?
Cum de te lasa familia sa taci?
Si totusi TACEM.
Asteptam ca altii sa faca ceva pentru noi, dar , intre timp, incepem sa criticam.
-nu castigam procese, cheltuim banii sindicatului degeaba, de ce sa vin la actiunile organizate, de ce sa vorbim, …….
Si atunci DE CE:
-mai dorm, mai mananc, mai beau, mai citesc, mai scriu………….MAI TRAIESC?
HAI SA DORMIM pentru ca :
-nu mai gandesc ci am cosmaruri, nu mai sunt stresat, nu mai muncesc, nu mai mananc, nu mai ……………
SUCCESURI STIMATI COLEGI PENTRU CA OUG 1/2011 A FOST PROMULGATA DE SUPER STARUL ROMANIEI SI A DEVENIT LEGE(probabil
58/2011)
Colonel(rz) Marian TUDOR

sâmbătă, 9 iulie 2011

Un an de ilegalitati

DIN ILEGALITATE ÎN ILEGALITATE SPRE VICTORIA FINALĂ
UN AN DE LA ÎNCEPUTUL PROCESULUI DE RECALCULARE/REVIZUIRE A PENSIILOR MILITARE

D O C U M E N T A R

În şedinţa din 21 iunie 2011 Camera Deputaţilor, cu 168 de voturi pentru (inclusiv cele furate de deputaţii PDL şi neatenţii? din PSD şi PNL), 116 voturi împotrivă şi 7 abţineri a aprobat „Proiectul de Lege nr. 158/2011,referitor la aprobarea OUG nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.” „VICTORIE”(obţinută ca de obicei prin fraudă) au strigat mai marii puterii, „IAR AM PIERDUT” a şoptit spăşit opoziţia.

OUG nr1/2011 prevede o etapă de revizuire a cuantumului pensiilor cu respectarea principiului contributivităţii, în scopul evitării măsurilor de sancţionare a persoanelor care nu au reuşit în intervalul dispus de Legea nr.119/2010 (care viza recalcularea până la 31 decembrie 2010) să identifice documentele doveditoare. Procedura de revizuire a pensiilor recalculate va viza toate acele pensii care au fost calculate parţial sau ilegal pe baza salariului mediu brut pe economie. Obligaţia identificării şi transmiterii veniturilor realizate lunar revine instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Termenul limită este 31 octombrie 2011 În cazul în care instituţiile nu reuşesc să stabilească cu exactitate veniturile afectate în intervalul prevăzut de lege, venitul ce va fi avut în vedere va fi reprezentat de cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie minime corespunzătoare gradului militar deţinut, dar nu mai puţin decât salariul mediu brut/net pe economie, iar pentru perioada anterioară anului 1952 se utilizează salariul brut pe economie. Regulile de revizuire sunt similare celor de recalculare, iar după finalizarea procesului de revizuire (nu mai târziu de 31 decembrie 2012) se va face regularizarea pensiilor recalculate conform Legii nr.119/2010, prin stabilirea sumelor de plată sau de recuperat.
Totul perfect legal aclamă puterea , REVIZUIRE,RECALCULARE,REGULARIZARE (cei 3 vestiţi „R”) acoperind perfect încălcarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniul pensiilor militare.
Începând cu 01 iulie 2010 (dată la care s-a declanşat procesul ilegal de recalculare a pensiilor) adică de aplicare retroactivă a Legii nr.199/2010, membrii SCMD au sesizat, inclusiv în justiţie, marile ilegalităţi produse, încălcarea Constituţiei, a jurisprudenţei Curţii Constituţionale, a legilor în vigoare de către structurile abilitate, în mod deosebit MApN, MAI şi SRI.
La împlinirea unui an de când în România nimeni nu mai respectă legea, nimeni nu este tras la răspundere în această chestiune, se impune să reamintim, din nou, colegilor, opiniei publice dar în mod deosebi tuturor parlamentarilor României, ilegalităţile comise şi care se comit şi în continuare, poate şi din simplul motiv că domniile lor nu cunosc adevărul faptelor petrecute sau care se petrec.

SCURT ISTORIC. FAPTE ŞI DATE

A. Despre Legea 119/2010 şi HG 735/2010

1.În baza Legii 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor , publicată în Monitorul Oficial nr.441/30 iunie 2010 şi în temeiul dispoziţiilor HG 735 din 21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special şi din sistemul administraţiei penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 527/28 iulie 2010, a început procesul aberant şi ilegal de recalculare a pensiilor, proces terminat „victorios” cu emiterea (începând cu 31 decembrie 2010) a „Deciziilor privind recalcularea pensiilor în baza Legii nr. 119/2010”, decizii care au creat stupefacţie, au adus deznădejde sau chiar decesul unor colegi. CINE RĂSPUNDE?

2. Deşi procesul ilegal de recalculare a fost suspendat definitiv şi executoriu la 28.09.2010, prin Sentinţa civilă nr. 338/2010, pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în Dosarul nr. 1371/33/2010 şi irevocabil suspendat de ÎCCJ, prin Decizia nr.38 din 07.01.2011, procesul de recalculare a continuat. CINE RĂSPUNDE?
Aşadar, emiterea Deciziilor de recalculare s-a făcut în baza unui act normativ lipsit de orice efect juridic, în temeiul sentinţei civile invocate. CINE RĂSPUNDE?
Tot în acest sens, motivaţia instanţelor de judecată din judeţele Teleorman şi Mehedinţi este concludentă. Printre altele se arată: „...nulitatea deciziilor de recalculare, deoarece deciziile au fost emise pe perioada când HG 735/2010 era suspendată prin Decizia nr.338/28.09.2010 a instanţei de la Cluj şi apoi anulată prin Decizia nr.38 din 07.01.2011 a ÎCCJ. Astfel HG 735 FIIND SUSPENDATĂ NU ŞI-A MAI PRODUS EFECTELE JURIDICE ÎN PERIOADA 28.09.2010 – 31.01.2011. La data de 31.01.2011 a fost abrogată prin OUG nr.1/2011.

3 Măsura privind recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale aflate în plată la data introducerii sistemului unitar de pensii nu s-a putut face decât prin încălcarea principiului neretroactivităţii legii prevăzut la Art.15 alin.(2) din Constituţia României republicată, conform căreia „LEGEA DISPUNE NUMAI PENTRU VIITOR, CU EXCEPŢIA LEGII PENALE SAU CONTRAVENŢIONALE MAI FAVORABILE”. CINE RĂSPUNDE?

4. Încălcarea, în mod vădit, a jurisprudenţei Curţii Constituţionale, în această speţă, astfel:
Decizia nr.375/06 iunie 2005 (publicată în M.O.nr.591din 08.07.2005)
„După cum Curtea Constituţională a statuat în mod repetat în jurisprudenţa sa, în temeiul prevederilor Art.47 alin(2) din Constituţie, legiuitorul are dreptul şi obligaţia să stabilească criteriile şi condiţiile concrete ale exercitării dreptului la pensie, inclusiv modul de calcul şi de actualizare a cuantumului pensiei. Noile reglementări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive respectiv în privinţa cuantumului pensiilor anterior stabilite ci numai pentru viitor, începând cu data intrării în vigoare”.


Decizia nr.57/26 ianuarie 2006 (publicată în M.O nr.164 din 21.02.2006)
„Curtea reţine că, potrivit Art.47 alin(2) din Constituţie, condiţiile de executare a dreptului la pensie şi la alte forme de asistenţă socială se stabilesc prin lege şi prin urmare este dreptul exclusiv al legiuitorului de a modifica sau completa legislaţia în materie şi de a stabili data de la care operează recalcularea, însă orice prevedere nouă poate fi aplicată numai la data intrării sale în vigoare pentru a respecta principiul neretroactivităţii legii consacrat de Art.15 alin(2) din Constituţie”
Decizia nr.120/15 februarie 2007 (publicată în M.O. nr.204 din 26.03.2007)
„Operaţiunea de recalculare priveşte în mod inevitabil trecutul, pentru ca stagiul de cotizare ce a fost realizat în trecut, dar se aplică doar la data în intrare în vigoare a ordonanţei şi are efecte numai pentru viitor, pensia recalculată intrând în plată la data emiterii deciziei. În cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei se va plăti acesta, iar dacă cuantumul rezultat este mai mic se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere dreptului legal câştigat anterior.”
Decizia nr.830/2008 (publicată în M.O. nr.559 din 24.07.2008)
„Ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare.” CINE RĂSPUNDE?

B. Greşeli?? în întocmirea Deciziilor privind recalcularea pensiilor în baza Legii nr.119/2010

1. Deciziile de pensie recalculate au fost emise de MApN după data de 23 decembrie 2010 (între 31 decembrie 2010 – 25 ianuarie 2011).
În antetul deciziei se specifică
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
DIRECŢIA FINANCIAR – CONTABILĂ
Pe plicurile cu care au fost expediate deciziile sunt înscrise următoarele
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
CASA DE PENSII SECTORIALĂ
Întrebarea care se pune legitim este: Ce structură a emis deciziile, Direcţia Financiar-Contabilă/MApN sau Casa de Pensii Sectorială ? Cărei structuri să te adresezi pentru a contesta? Greşeală? CINE RĂSPUNDE?

2. Deciziile se finalizează cu următoarea notă: ”Conform Art.88 din Legea nr.19/2000, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă”.
Doar că Legea nr.19/2000 a fost abrogată prin Art. 196 din „Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice” publicată în M.O. nr 852 din 20 decembrie 2010. Greşeală? CINE RĂSPUNDE?

3. Deciziile de pensie recalculate, emise pe baza veniturilor salariale identificate parţial sau total sunt însoţite, în anexă, de un tabel denumit: ”Date şi elemente care au condus la determinarea punctajului mediu anual şi a stagiului de cotizare” ,tabel a cărui conţinut contravine prevederilor Art.5 din „OG 33/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr.223/2002, care reglementează eliberarea certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale”. În articol se precizează: „ Certificatele şi adeverinţele eliberate vor conţine, în mod obligatoriu, pe lângă situaţiile sau datele a căror confirmare sau atestare se solicită şi menţionarea documentului din care rezultă acestea”. Astfel, nici un pensionar nu are posibilitatea să confrunte datele cu originalul, să confirme sau să infirme corectitudinea datelor înscrise. Greşeală? CINE RĂSPUNDE?

4. În conformitate cu dispoziţiile Art.193 alin(1) din Legea 263/2010 „...prezenta lege intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2011 cu excepţia Art.70 alin.(1), Art.132, Art.135 şi Art.139 care intră în vigoare în 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial”. Legea 263/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, iar la data de 23 decembrie 2010 au intrat în vigoare dispoziţiile Art.132 şi Art.135 care sunt relevante în speţă.
Art 132
„alin.(1) Casele de Pensii Sectoriale se înfiiţează în subordine MApN, MAI şi SRI după caz, ca structuri cu personalitate juridică”.
„alin.(2) Casele Sectoriale prevăzute la alin.(1) sunt succesori de drept ale structurii organizatorice responsabile cu pensiile din instituţiile menţionate la alin.(1)”.
Aşadar, la 23 decembrie 2010 s-a înfiinţat de drept ope legis cu personalitate juridică Casa Sectorială de Pensii. Altfel spus, începând cu 23 decembrie 2010, MApN, MAI şi SRI nu mai aveau nici o competenţă să emită decizii de pensii deoarece atribuţiile le-au fost transferate Caselor Sectoriale de Pensii care aveau această competenţă.
Cine se face vinovat de vidul legislativ creat într-o situaţie atât de sensibilă?
Au funcţionat Casele Sectoriale de Pensii până la apariţia HG233 din 16 aprilie 2011”privind atribuţiile organizarea şi funcţionarea Caselor de Pensii Sectoriale”(publicată în M.O. nr.205 din 24 martie 2011)? Cu siguranţă NU.
Drept dovadă stau întâmpinările depuse de MApN către Tribunalul Constanţa în Dosarul nr. 2134/118/2011, cu termen de judecată 14.03.2011, către Tribunalul Braşov în Dosarul nr. 2076/62/2011, cu termen de judecată 07.04.2011 şi către Tribunalul Vâlcea în Dosarul nr.865/90/2011, cu termen de judecată 07.03.2011 şi unde, în esenţă, MApN informează că „...până la acest moment nu a fost adoptată o Hotărâre de Guvern în acest sens, astfel încât Casa de Pensii Sectorială a MApN nu este încă funcţională,... aceasta se va înfiinţa în subordinea MApN dar ca structură cu personalitate juridică... şi că orice persoană juridică este reprezentată (inclusiv în instanţă) de către organul de conducere”.
Cu alte cuvinte, MApN, îşi declină competenţa de a emite decizii şi de a soluţiona contestaţii dar nici nu acceptă a fi parte în proces, existând o Casă de Pensii Sectorială dar fără atribuţii. Şi în tot acest timp pensionarii sunt vădit dezorientaţi şi umiliţi. Greşeală? CINE RĂSPUNDE?

C. Nerespectarea prevederilor legale privind răspunsul la contestaţiile depuse ca urmare a Deciziilor privind recalcularea pensiilor în baza Legii nr.119/2010

1. În perioada 05 ianuarie – 15 februarie 2011, pensionarii militari au depus contestaţii la Comisiile de Soluţionare a Contestaţiilor de pe lângă MApN, MAI şi SRI. Primele răspunsuri au început să sosească cu data de 01 mai 2011, la mai mult de 100 de zile sau încă neprimite de o buna parte a acestora deşi Legea nr.233 din 23 aprilie 2002, pentru aprobarea OG nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (publicată în M.O.nr.296/30 aprilie 2002) prevede la Art.8 şi Art.9 următoarele:
Art.8 „Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.”
Art.9 „ În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare amănunţită conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul prevăzut la Art.8 cu cel mult 15 zile”. Cine a aprobat prelungirea ilegală a termenelor de răspuns şi pe ce motiv? Poate doar pentru a întârzia atacarea deciziilor în justiţie. Greşeală? CINE RĂSPUNDE?

2. Răspunsurile primite sunt standard, toate contestaţiile fiind respinse. În conţinutul deciziilor emise de comisiile de contestaţii nu se face referire la nici unul din argumentele personale ale petentului deşi unii au contestat deciziile emise numai în baza calculului pe salariul mediu brut, iar alţii pe baza veniturilor salariale identificate parţial sau total. Comisia nu a citit şi cu atât mai mult nu a analizat cu atenţie fiecare contestaţie în parte, atâta timp cât răspunsurile sunt identice, schimbându-se doar numele şi CNPul. Greşeală? CINE RĂSPUNDE?

3. În Monitorul Oficial nr.318 din 09 mai 2011 este publicat Ordinul nr.1453/M.34/18.769/10.161 din 04.05.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei Centrale de Contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul MApN, MAI şi SRI , act emis de MAI. La Art.3 se prevăd următoarele:” Casa Naţională de Pensii, MApN, MAI, şi SRI vor adopta măsurile privind constituirea, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin a Comisie Centrale de Contestaţii şi Respectiv a comisiilor de contestaţii prevăzute la Art. 149 alin (1) din Legea 263/2010” . Altfel spus comisiile de contestaţie au devenit funcţionale începând cu 24 mai 2011. Dar, în Art. 150 alin(2) din Legea nr.263/2010 se prevăd următoarele: „Organizarea, funcţionarea şi structura.....,respectiv a comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul MApN, MAI şi SRI se stabilesc prin ordin al......,în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi” Astfel, având în vedere că Legea 263/2011, a fost publicată în M.O. nr. 852 din 20 decembrie 2010, rezultă că aceste comisii de contestaţie trebuiau să funcţioneze, legal, începând cu 20 ianuarie 2011.
Atunci se pune pe drept întrebarea: În intervalul de 106 zile (între 20 ianuarie şi 24 mai 2011) cine a soluţionat contestaţiile, depuse în termenele legale, de către pensionarii militari ? Doar aşa se explică faptul că răspunsurile primite sunt standard, toate contestaţiile fiind respinse. Cine a aprobat neaplicarea, în termen a unei legi atât de importante şi pe ce motiv? Greşeală? CINE RĂSPUNDE?


D. Continuarea aplicării, ilegale, a prevederilor OUG nr1/2011

1. În data de 28 ianuarie 2011 a fost emis „OUG nr.1 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”, document publicat în Monitorul Oficial nr.81 din 31 ianuarie 2011. Deşi acest document nu are obiect, aşa cum au demonstrat, în circa 1000 de cazuri, Tribunalele din ţară, deoarece îşi propune să revizuiască nişte decizii privind recalcularea pensiilor în baza Legii nr.119/2010, nule de drept, emise ilegal în perioada de suspendare (între 7 decembrie 2010 - 7 ianuarie 2011) procesul de aplicare a continuat şi continuă.

2. Prima reacţie a fost a Şefului Statului Major General /MApN, care, în data de 10.02.2011 (la 10 zile după publicarea în M.O) a emis „Ordinul nr. SMG 17 privind activităţile desfăşurate de structurile MApN în cadrul procesului de revizuire a pensiilor militare de stat, conform OUGnr1/2011”, prin care stabilea (conform Art.1) tuturor structurilor din cadrul MApN, „...măsurile care se dispun şi activităţile care se desfăşoară de către structurile MApN în vederea finalizării procesului de revizuire a pensiilor militare de stat, până la data de 15.03.2011” . Sigur că acest ordin ridică multe semne de întrebare, respectiv:
• Are domnia sa în atribuţii responsabilităţi pe linie financiară, pentru a ordona Direcţiei financiar – contabilă să întreprindă măsuri?
• Cum poate ordona domnia sa, în data de 10 februarie 2011, unei structuri (respectiv Direcţia financiar – contabilă) să execute activităţi pe linia revizuirii pensiilor când, începând cu data de 23 decembrie 2010, succesor de drept al structurii organizatorice responsabile cu pensiile, a devenit Casa de Pensii Sectorială a MApN, conform prevederilor Legii nr.263/2010, Art. 132, alin(1) şi alin.(2)?
• Cum se poate, practic, ca într-un interval de 32 de zile (10.02 – 15.03.2011), să fie revizuite un număr de aproximativ 77.000 de pensii militare?
Şi în tot acest timp pensionarii au fost vădit dezorientaţi şi umiliţi. Greşeală? CINE RĂSPUNDE?

3. În conferinţa de presă din data de 09 iunie 2011, ministrul apărării anunţa: „...Am venit astăzi în faţa dumneavoastră pentru a face câteva precizări la procesul de revizuire a pensiilor în MApN. Vă informez că MApN a definitivat, la 1 iunie, procesul de revizuire a celor 76.885 de pensii ale cadrelor militare care au ieşit la pensie din armată..90,2% din pensionarii militari vor primi bani mai mulţi.....Deciziile de revizuire se vor emite în intervalul 1 noiembrie – 31 decembrie 2011...”

4. În seara zilei de 09 iunie 2011, pe site-ul oficial al MApN s-a publicat lista celor 76.885 de pensii revizuite. Făcând excepţie de unele creşteri sau scăderi de pensie aberante şi fără o explicaţie, colegii noştri au făcut o analiză profesionistă, analiză din care rezultă următoarele:
 Număr total de pensii revizuite 76.885
 Număr de pensii cu cuantum redus 7.540 (9,80%)
 Număr de pensii cu cuantum crescut 61.700 (80,24%)
 Număr de pensii cu cuantum nemodificat 7.645 (9,94% )
 Cuantum total al scăderilor pensiilor 6.335.906 Lei/lunar
 Cuantum total al creşterii pensiilor 34.380.851 Lei/lunar
 Cuantumul absolut al creşterii pensiilor 28.044.945 Lei/lunar (această sumă reprezintă şi creşterea efortului bugetar urmare a revizuirii pensiilor conform Legii 119/2010 şi OUG nr.1/2011)
 Bugetul alocat plăţii pensiilor (pe Legea 164/2001) 149.454.078 Lei/lunar
 Bugetul alocat plăţii pensiilor (pe L.119 şi OUG 1) 177.499.023 Lei/lunar
(o creştere de 18,76%)
Bugetul necesar plăţii pensiilor dacă acestea s-ar menţine în plată, în conformitate cu amendamentele propuse (şi neaprobate) la OUG nr.1, respectiv cuantumul cel mai avantajos, precum şi al jurisprudenţei Curţii Costituţionale( În cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei se va plăti acesta, iar dacă cuantumul rezultat este mai mic se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere dreptului legal câştigat anterior) ar fi de 183.834.929 Lei/lunar, adică o creştere de 3,56% faţă de bugetul corespunzător pe Legea 119 şi OUG nr.1.
Situaţia prezentată de MApN în data de 09 iunie 2011 a demonstrat şi faptul că procesul de revizuire s-a făcut greşit, doar şi prin faptul că 7.645 (9,94%) din pensii au avut cuantumul nemodificat. Matematic dovedind, este imposibil să obţii acelaşi cuantum aplicând modalităţi şi procedee diferite de calcul (pe Legea 164/2001 şi Legea 119/2010, respectiv OUG NR.1/2011). Greşeală? CINE RĂSPUNDE?

5. Deşi s-a anunţat oficial că procesul de revizuire a fost încheiat, în ziua de 22 iunie 2011, pe site-ul oficial al MApN s-a publicat, din nou lista pensiilor revizuite. Ce s-a constatat? R E V I Z U I R E A R E V IZ U I R I I. Concret, pensiile care aveau acelaşi cuantum în data de 09 iunie au fost, în marea lor majoritate, crescute cu procente între 0,1% - 1%, respectiv între 1 LEU şi 100 de LEI.
Drept dovadă stau verificările făcute de colegii noştri. Două exemple sunt elocvente:
Filiala SCMD Curtea de Argeş
Din 100% pensii revizuite ale pensionarilor din filială
Situaţia din 09 iunie 2011
 Număr de pensii cu cuantum crescut 37,71%
 Număr de pensii cu cuantum redus 27,88%
 Număr de pensii cu cuantum nemodificat 34,42%

Situaţia din 22 iunie 2011
• Număr de pensii cu cuantum crescut 71,18%
• Număr de pensii cu cuantum redus 27,88%
• Număr de pensii cu cuantum nemodificat 0%
• Creşterile sunt între 1 LEU ŞI 100 de LEI
Filiala SCMD Buzău
Din 100% pensii revizuite, în intervalul 09 iunie la 22 iunie 2011, 30 de pensii au crescut între 1 Leu şi 100 de Lei.

Cum este posibil ca într-un interval de aproximativ 10 zile să fie revizuite peste 7.600 de pensii, în condiţiile în care pentru fiecare pensie în parte se impune a fi reverificate sute de state de plată, refacerea tuturor calculelor care, aşa cum demonstrează situaţiile, au dus la creşteri de 1 LEU sau 2 LEI? Şi dacă tot s-au revizuit cele 7.600 de pensii, cum este posibil să nu scadă nici o pensie cu 1 LEU s-au 2 LEI? Greşeală? CINE RĂSPUNDE?

F. Perceperea cotei CASS din cuantumul pensiei aflată în plată
Deşi ministrul apărării ne-a asigurat că suntem în continuare militari, doar şi pentru faptul că a ordonat ca, gradul militar, să apară pe talonul de pensie, domnia sa a uitat să anunţe, în conferinţa de presă, că se mai deduc, ilegal, nişte fonduri din cuantumul pensiei, respectiv 5,5% din total şi nu doar pentru câtimea care depăşeşte 740 lei, conform legii.
Conform „OUG nr.47 din 23 decembrie 2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale”, publicat în M.O nr.891 din 3012.2010, la Art.296(9) se prevăd următoarele: ”Pentru pensiile prevăzute la Art.296(3) litera f) punctul 4 şi 5 baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă veniturile de pensii care depăşesc 740 de lei. Contribuţia lunară se datorează asupra acestor venituri iar prin aplicarea cotei de contribuţie nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 lei.”
„Art.296(3) – Contributorii sistemelor de asigurări sociale sunt, după caz:
Litera f) instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi după caz, suport, potrivit prevederilor legale, contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratorului, respectiv:
4. Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin casele judeţene de pensii, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei.
5. Entităţile care plătesc venituri din pensii altele decât cele care sunt plătite de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei.” Şi în tot acest timp pensionarii sunt vădit dezorientaţi şi umiliţi. Greşeală? CINE RĂSPUNDE?
CONCLUZII
1.Faptele şi datele prezentate sunt doar câteva din sutele de probleme pe care colegii noştri pensionari din MApN, MAI şi SRI le-au sesizat şi pentru care nimeni nu răspunde.
2.Mai au toate aceste documente valabilitate (decizii de revizuire, de recalculare, contestaţii ş.a) când ele au fost emise cu încălcarea prevederilor legale de structuri desfiinţate sau neînfiiţate şi în intervale de timp care depăşesc de 3 – 4 ori prevederile stipulate în legislaţia naţională?
3. Legal, Legea 263/2010 nu se aplică, Legea 119/2010 este blocată iar OUG nr.1/2011 nu are obiect deoarece, aşa cum s-a subliniat şi în material, îşi propune să revizuiască nişte decizii nule de drept şi emise ilegal, în perioada de suspendare a HG 735/2010.
4. Cei care au gândit că expresia lui Filip al II –lea, rege al Macedoniei, ”Divide et impera” poate fi aplicată prin procesul de recalculare/revizure a pensiilor militare, s-au înşelat amarnic. Chiar au „deschis ochii pensionarilor militari”, mai puţin iniţiaţi în probleme juridice şi care studiind legislaţia naţională dar şi internaţională au înţeles că „.. legiuitorul are dreptul şi obligaţia să stabilească criteriile şi condiţiile concrete ale exercitării dreptului la pensie, inclusiv modul de calcul şi de actualizare a cuantumului pensiei „ dar şi că „..În cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei se va plăti acesta, iar dacă cuantumul rezultat este mai mic se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere dreptului legal câştigat anterior.”
5. Ce nu au înţeles militarii pensionari, este faptul că dictonul , ”Divide et impera” se putea „înfăptui” şi fără a ne fi furat statutul nostru de militar în rezervă , fapt pentru care membrii SCMD vor lupta şi cu mai multă înverşunare. Pentru ce luptăm?
• Restabilirea statutului nostru de militari în rezervă.
• Revenirea la legile ocupaţionale Legea nr. 164/2001 şi Legea nr.179/2004
• Abrogarea OUG nr.1/2011, Legea 119/2010, Legea 263/2010 şi Legea nr. 329/2009.

Documentarul a fost întocmit de col(r) Victor IONAȘCU vicepreședinte SCMD-Filiala Sector 6 Bucureşti și are la bază și date transmise de membrii SCMD de la filialele din țară și mun. București.