vineri, 24 decembrie 2010

IN ATENTIA TUTUROR MEMBRILOR SCMD

Departamentul Juridic al SCMD , in colaborare cu domnul avocat Col. (rez) Viorel Iepure, va recomanda ca pana la 28 decembrie 2010 , sa inaintati catre casa de pensii la care sunteti in evidenta (M.A.I. , M.Ap.N sau S.R.I.) urmatoarea notificare, adaptata in functie de situatia in care va aflati fiecare dintre dumneavoastra , dupa urmatorul model :

1.M.AP.N

2.M.A.I.

3.S.R.I.

Subsemnatul ............. domiciliat in ......... CNP .............., pensionar militar avand nr.dos.pensie ........... , va adresez prezenta.NOTIFICAREprin care va solicit sa nu imi recalculati pensia pe baza salariului mediu brut pe economie , cu consecinta pastrarii in plata a pensiei actuale stabilite prin Decizia nr ............... din ......... , pana la solutionarea definitiva si irevocabila a dosarului nr . 1510/33/2010 al Curtii de Apel Cluj avand ca obiect anularea dispozitiilor art.2 al 2,3,4,6 si 7 , art.6 al.1 , 2,si 4 si art 10 . al 2 din H.G. NR. 735/2010.MOTIVE:

1)Nu am solicitat si nu solicit recalcularea pensiei militare de care beneficiez in prezent intrucat Legea nr. 119/2010 nu stabileste o astfel de obligatie in sarcina pensionarilor militari.

2)Executarea Hotararii Guvernului nr. 735 din 21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor , este suspendata incepand din 28.09.2010 prin Sentinta civila nr. 338/2010 a Curti de Apel Cluj.

Prin Sentinta civila nr . 443 din 23.11.2010 Curtea de Apl Cluu a dispus anularea dispozitiilor art. 2 al 2,3,4,6 si 7 , art 6 al. 1,2si 4 si articolului 10 al2 din acelasi act normativ. Prin urmare in conformitate cu art 15 al.4 din Leega nr 554/2004, masura suspendarii H.G. NR.735/2010 dispusa prin Sentinta civila nr 338 din 28.09.2010 a Curtii de Apel Cluj se prelungeste de drept pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei privind anularea.

3. Aplicabilitatea "erga omnes"(pentru toti cei aflati sub incidenta actului administrativ) a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus suspendarea H.G. nr. 735/2010 nu poate fi pusa la indoiala intrucat:

a) Este vorba de un act cu caracter normativ si nu de unul cu caracter individual.

b) Un act administrativ cu caracter normativ nu poate sa fie suspendat doar pentru o parte din cei aflati sub incidenta lui (pentru reclamanti) iar pentru ceilalti sa nu fie suspendat. In acest sens, art.14 al 7 din Legea nr 554/2004 dispune ca "suspendarea executarii actului administrativ are ca efect incetarea oricarei forme de executare , pana la expirarea duratei suspendarii ", fara a distinge intre persoanele care au atacat acel act si cele care nu l-au atacat. Or, acolo unde legea nu distinge nici cel care este chemat sa o interpreteze nu trebuie sa distinga, acesta insemnand ca noi nu putem exclude cazuri sau persoane care nu au fost excluse de legiuuitorul insusi.

A interpreta ca incetarea oricarei forme de executare opereaza doar cu privire la reclamanti in seamna a adauga la lege intrucat , daca ar fi dorit incetarea formelor de executare doar pentru acestia , legiuitorul ar fi prevazut acest lucru in mod expres.

c) Art. 14. al6 din Legea nr.554/2004 dispune ca "nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleasi motive". Nici aici legiuitorul nu distinge intre cereri care ar fi formulate de aceiasi reclamanti sau de altii.

Prin urmare , o cerere ulterioara formulata de alti reclamanti ar fi respinsa ca inadmisibila (daca prima cerere a fost respinsa ) sau ca ramasa fara obiect (daca prima cerere a fost admisa ). Astfel a procedat si Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr 7274/2/2010 in care , constatand ca executarea H.G. nr 735 a fost suspendata prin Sentinta nr. 338/2010 a Curtii de Apel Clu, a respins cererea noua de suspendare a aceluiasi act administrativ normativ (cerere formulata de alti reclamanti) ca ramasa fara obiect.

d) Efectul "erga omnes" al unei hotarari judecatoresti prin care s-a suspendat executarea unui act administrativ este consacrat si in practica Inaltei Curti de Casatie si Justitie . Astfel , in Decizia nr. 2199/14.04.2009 a Sectiei de contencios administrativ si fiscal a instantei supreme s-a motivat ca : "Tocmai de aceea , suspendarea executarii actelor administrative trebuie considerata ca fiind in realitate , un eficient instrument procedural aflat la indemana autoritatii emitente sau a instantei de judeccata, pentru a asigura respectarea principiului legalitatii, fiind echitabil ca atata timp cat autoritatea publica sau judecatorul se afla in proces de evaluare , acestea sa nu-si produca efectele asupra celor vizati". Este indiscutabil ca , in cazul de fata , "cei vizati" sunt toti cei aflati sub incidenta actului administrativ si nu doar reclamantii.

4. Interpretarea corecta a legii este atributul exclusiv al institutiilor si persoamelor chemate sa faca aplicarea directa a acesteia si sa dispuna , cu buna-credinta, cu privire la drepturile si obligatiile ce decurg din legea respectiva.

Fata de motivele invocate la punctul 3 , este evident ca recalcularea pensiei prin determinarea punctajului mediu anual pe baza salariului mediu brut pe economie cu motivatia nedepunerii cererii de recalculare si / sau a documentelor doveditoare , ar constitui o masura vadit nelegala si ar evidentia o totala rea-credinta in stabilirea si acordarea unui drept fundamental. Consecinta unei astfel de masuri o constituie angajarea raspunderii juridice a persoanei (persoanelor) vinovate.

Solicitarea si luarea in considerare a punctelor de vedere ale unor terte persoane nu inlatura raspunderea juridica a persoanelor implicate direct in procesul de recalculare a pensiilor.
Avand in vedere cele aratate mai sus , in situatia in care nu veti da curs solicitarii mele , ma voi adresa instantelor de judecata interne si internationale competente, solicitand anularea actelor pe care le veti emite precum si despagubiri pentru toate prejudiciile care imi vor fi cauzate prin diminuarea nelegala a pensiilor.

Anexez , in fotocopie , minuta Sentintei civile nr.338/28.09.2010 si minuta Sentintei civile nr.443/23.11.2010 ale Curtii de Apel Cluj.
Data........
Semnatura ......


Inainte de data si semnatura , aceasta se poate personaliza astfel:
-Cei care au depus cereri pentru obtinerea adeverintelor si nu le-au primit, vor arata acest lucru.
-Cei care au depus cereri pentru obtinerea adeverintelor si le-au primit , vor arata lipsurile constatate (perioade lipsa , imposibilitatea de a verifiac corectitudinea datelor, semnaturi neautorizate, etc)
-Cei care nu au depus cereri pentru obtinerea adeverinteleor nu vor adauga nimic
Va recomandam ca Notificarea sa fie trimisa prin scrisoare cu confirmare de primire .

Adresele sunt :
1. Ministerul Apararii Nationale , Directia Financiar Contabila, Serviciul Pensii Militare si Drepturi Sociale, str. Drumul Taberei nr 7-9, sector 6 Bucuresti.
2. Serviciul Roman de Informatii , Directia Financiara ( in atentia Casa de Pensii ), Piata Amzei , Nr 4. Sectorul 1 Bucuresti.
3. Ministerul Administratiei si Internelor - Directia Generala Financiara , Casa de Pensii , str. George Georgescuy nr 3. , sector 4 Bucuresti

marți, 14 decembrie 2010

COMUNICAT AL BIROULUI OPERATIV AL FILIALEI 1 GALATI

MEMBRII FILIALEI 1 GALATI SUNT RUGATI:
1)Sa participe la adunarea generala din data de 23.12.2010 orele 10:00 la Cercul Militar Galati (Casa Armatei);
2)Sa contacteze urgent secretarul organizatiei la telefon 0723226440 pentru :
-inscrierea si semnarea tabelelor pentru sesizarea in actiuni in justitie avand ca obiect contestarea recalcularii pensiilor ( pentru cei care n-au facut deja acest lucru) ;
- inscrierea in vederea participarii la mitingul organizat de SCMD in ziua de 17.12.2010 orele 11:00 la Prefectura Constanta.
3) Sa contacteze vicepresedintele organizatiei la telefon 0745083052 pana pe data de 21.12.2010 orele 12:00 in vederea participarii la Minirevelionul organizat de Filiala 1 Galati pe data de 23.12.20010 orele 14:00 la restaurantul Valurile Dunarii din Galati ( Cost meniu aprox 40 RON)

Presedintele Filialei 1 Galati
Col. (r) Toader Ichimescu

miercuri, 1 decembrie 2010

ANUNT IMPORTANT!!!

Membrii Filialei 1 Galati care nu au semnat in tabelele pentru sesizarea in actiuni in justitie avand ca obiect contestarea recalcularii pensiilor sunt rugati sa se prezinte vineri 03.12.2010 orele 10:00 la Cercul Militar Galati (Casa Armatei) .

Secretarul Filialei 1 Galati :
Bosneaga Costica