vineri, 24 decembrie 2010

IN ATENTIA TUTUROR MEMBRILOR SCMD

Departamentul Juridic al SCMD , in colaborare cu domnul avocat Col. (rez) Viorel Iepure, va recomanda ca pana la 28 decembrie 2010 , sa inaintati catre casa de pensii la care sunteti in evidenta (M.A.I. , M.Ap.N sau S.R.I.) urmatoarea notificare, adaptata in functie de situatia in care va aflati fiecare dintre dumneavoastra , dupa urmatorul model :

1.M.AP.N

2.M.A.I.

3.S.R.I.

Subsemnatul ............. domiciliat in ......... CNP .............., pensionar militar avand nr.dos.pensie ........... , va adresez prezenta.NOTIFICAREprin care va solicit sa nu imi recalculati pensia pe baza salariului mediu brut pe economie , cu consecinta pastrarii in plata a pensiei actuale stabilite prin Decizia nr ............... din ......... , pana la solutionarea definitiva si irevocabila a dosarului nr . 1510/33/2010 al Curtii de Apel Cluj avand ca obiect anularea dispozitiilor art.2 al 2,3,4,6 si 7 , art.6 al.1 , 2,si 4 si art 10 . al 2 din H.G. NR. 735/2010.MOTIVE:

1)Nu am solicitat si nu solicit recalcularea pensiei militare de care beneficiez in prezent intrucat Legea nr. 119/2010 nu stabileste o astfel de obligatie in sarcina pensionarilor militari.

2)Executarea Hotararii Guvernului nr. 735 din 21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor , este suspendata incepand din 28.09.2010 prin Sentinta civila nr. 338/2010 a Curti de Apel Cluj.

Prin Sentinta civila nr . 443 din 23.11.2010 Curtea de Apl Cluu a dispus anularea dispozitiilor art. 2 al 2,3,4,6 si 7 , art 6 al. 1,2si 4 si articolului 10 al2 din acelasi act normativ. Prin urmare in conformitate cu art 15 al.4 din Leega nr 554/2004, masura suspendarii H.G. NR.735/2010 dispusa prin Sentinta civila nr 338 din 28.09.2010 a Curtii de Apel Cluj se prelungeste de drept pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei privind anularea.

3. Aplicabilitatea "erga omnes"(pentru toti cei aflati sub incidenta actului administrativ) a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus suspendarea H.G. nr. 735/2010 nu poate fi pusa la indoiala intrucat:

a) Este vorba de un act cu caracter normativ si nu de unul cu caracter individual.

b) Un act administrativ cu caracter normativ nu poate sa fie suspendat doar pentru o parte din cei aflati sub incidenta lui (pentru reclamanti) iar pentru ceilalti sa nu fie suspendat. In acest sens, art.14 al 7 din Legea nr 554/2004 dispune ca "suspendarea executarii actului administrativ are ca efect incetarea oricarei forme de executare , pana la expirarea duratei suspendarii ", fara a distinge intre persoanele care au atacat acel act si cele care nu l-au atacat. Or, acolo unde legea nu distinge nici cel care este chemat sa o interpreteze nu trebuie sa distinga, acesta insemnand ca noi nu putem exclude cazuri sau persoane care nu au fost excluse de legiuuitorul insusi.

A interpreta ca incetarea oricarei forme de executare opereaza doar cu privire la reclamanti in seamna a adauga la lege intrucat , daca ar fi dorit incetarea formelor de executare doar pentru acestia , legiuitorul ar fi prevazut acest lucru in mod expres.

c) Art. 14. al6 din Legea nr.554/2004 dispune ca "nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleasi motive". Nici aici legiuitorul nu distinge intre cereri care ar fi formulate de aceiasi reclamanti sau de altii.

Prin urmare , o cerere ulterioara formulata de alti reclamanti ar fi respinsa ca inadmisibila (daca prima cerere a fost respinsa ) sau ca ramasa fara obiect (daca prima cerere a fost admisa ). Astfel a procedat si Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr 7274/2/2010 in care , constatand ca executarea H.G. nr 735 a fost suspendata prin Sentinta nr. 338/2010 a Curtii de Apel Clu, a respins cererea noua de suspendare a aceluiasi act administrativ normativ (cerere formulata de alti reclamanti) ca ramasa fara obiect.

d) Efectul "erga omnes" al unei hotarari judecatoresti prin care s-a suspendat executarea unui act administrativ este consacrat si in practica Inaltei Curti de Casatie si Justitie . Astfel , in Decizia nr. 2199/14.04.2009 a Sectiei de contencios administrativ si fiscal a instantei supreme s-a motivat ca : "Tocmai de aceea , suspendarea executarii actelor administrative trebuie considerata ca fiind in realitate , un eficient instrument procedural aflat la indemana autoritatii emitente sau a instantei de judeccata, pentru a asigura respectarea principiului legalitatii, fiind echitabil ca atata timp cat autoritatea publica sau judecatorul se afla in proces de evaluare , acestea sa nu-si produca efectele asupra celor vizati". Este indiscutabil ca , in cazul de fata , "cei vizati" sunt toti cei aflati sub incidenta actului administrativ si nu doar reclamantii.

4. Interpretarea corecta a legii este atributul exclusiv al institutiilor si persoamelor chemate sa faca aplicarea directa a acesteia si sa dispuna , cu buna-credinta, cu privire la drepturile si obligatiile ce decurg din legea respectiva.

Fata de motivele invocate la punctul 3 , este evident ca recalcularea pensiei prin determinarea punctajului mediu anual pe baza salariului mediu brut pe economie cu motivatia nedepunerii cererii de recalculare si / sau a documentelor doveditoare , ar constitui o masura vadit nelegala si ar evidentia o totala rea-credinta in stabilirea si acordarea unui drept fundamental. Consecinta unei astfel de masuri o constituie angajarea raspunderii juridice a persoanei (persoanelor) vinovate.

Solicitarea si luarea in considerare a punctelor de vedere ale unor terte persoane nu inlatura raspunderea juridica a persoanelor implicate direct in procesul de recalculare a pensiilor.
Avand in vedere cele aratate mai sus , in situatia in care nu veti da curs solicitarii mele , ma voi adresa instantelor de judecata interne si internationale competente, solicitand anularea actelor pe care le veti emite precum si despagubiri pentru toate prejudiciile care imi vor fi cauzate prin diminuarea nelegala a pensiilor.

Anexez , in fotocopie , minuta Sentintei civile nr.338/28.09.2010 si minuta Sentintei civile nr.443/23.11.2010 ale Curtii de Apel Cluj.
Data........
Semnatura ......


Inainte de data si semnatura , aceasta se poate personaliza astfel:
-Cei care au depus cereri pentru obtinerea adeverintelor si nu le-au primit, vor arata acest lucru.
-Cei care au depus cereri pentru obtinerea adeverintelor si le-au primit , vor arata lipsurile constatate (perioade lipsa , imposibilitatea de a verifiac corectitudinea datelor, semnaturi neautorizate, etc)
-Cei care nu au depus cereri pentru obtinerea adeverinteleor nu vor adauga nimic
Va recomandam ca Notificarea sa fie trimisa prin scrisoare cu confirmare de primire .

Adresele sunt :
1. Ministerul Apararii Nationale , Directia Financiar Contabila, Serviciul Pensii Militare si Drepturi Sociale, str. Drumul Taberei nr 7-9, sector 6 Bucuresti.
2. Serviciul Roman de Informatii , Directia Financiara ( in atentia Casa de Pensii ), Piata Amzei , Nr 4. Sectorul 1 Bucuresti.
3. Ministerul Administratiei si Internelor - Directia Generala Financiara , Casa de Pensii , str. George Georgescuy nr 3. , sector 4 Bucuresti

marți, 14 decembrie 2010

COMUNICAT AL BIROULUI OPERATIV AL FILIALEI 1 GALATI

MEMBRII FILIALEI 1 GALATI SUNT RUGATI:
1)Sa participe la adunarea generala din data de 23.12.2010 orele 10:00 la Cercul Militar Galati (Casa Armatei);
2)Sa contacteze urgent secretarul organizatiei la telefon 0723226440 pentru :
-inscrierea si semnarea tabelelor pentru sesizarea in actiuni in justitie avand ca obiect contestarea recalcularii pensiilor ( pentru cei care n-au facut deja acest lucru) ;
- inscrierea in vederea participarii la mitingul organizat de SCMD in ziua de 17.12.2010 orele 11:00 la Prefectura Constanta.
3) Sa contacteze vicepresedintele organizatiei la telefon 0745083052 pana pe data de 21.12.2010 orele 12:00 in vederea participarii la Minirevelionul organizat de Filiala 1 Galati pe data de 23.12.20010 orele 14:00 la restaurantul Valurile Dunarii din Galati ( Cost meniu aprox 40 RON)

Presedintele Filialei 1 Galati
Col. (r) Toader Ichimescu

miercuri, 1 decembrie 2010

ANUNT IMPORTANT!!!

Membrii Filialei 1 Galati care nu au semnat in tabelele pentru sesizarea in actiuni in justitie avand ca obiect contestarea recalcularii pensiilor sunt rugati sa se prezinte vineri 03.12.2010 orele 10:00 la Cercul Militar Galati (Casa Armatei) .

Secretarul Filialei 1 Galati :
Bosneaga Costica

joi, 25 noiembrie 2010

HOTARARE

Hotararea Adunarii Generale a Filialei 1 Galati a S.C.M.D. din 25.11.2010

1. Membrii de sindicat care nu au achitat cotizatia in totalitate in anul 2010 sa plateasca diferenta pana pe 20.12.2010 ;
Raspund : - Secretarul Filialei
- Membrii de sindicat in cauza

2. Achitarea cotizatiei pe anul 2011 de catre toti membrii de sindicat . Cei cu posibilitati materiale scazute pot achita in doua transe din care 50 % in prima jumatate a anului .
Raspund : - Membrii de sindicat
Termen : 30.01.2011 respectiv 30.07.2011

3. Completarea cu materiale de propaganda in vederea participarii la activitatile viitoare cu inca 40 de veste , sepcute si bannere.
Raspunde : Vicepresedintele cu propaganda
Termen : 30.01.2011

4. Achizitionarea unei coroane de flori si depunerea acesteia la monumentul eroilor din Cimitirul Eternitatea de catre Filiala 1 Galati cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei
Raspunde : Vicepresedintele Filialei 1 Galati Mr(r) Asurdoaie Alexandru
Termen : 30.11.2010

5. Intocmirea tabelelor cu membrii Filialei 1 Galati si inaintarea in 5 exemplare la sediul central al S.C.M.D.
Raspunde : Secretarul Filialei 1 Galati Mr(r) Bosneaga Costica
Termen : 30.12.2010

6. Intocmirea tabelelor cu semnaturi pentru modificarea Constitutiei Romaniei si desfiintarea Curtii Constitutionale
Raspund : Membrii de Sindicat
Termen : 30.12.2010

7 Intocmirea tabelului cu membrii de sindicat care sunt si membri ai Asociatiei Cadrelor Militare in Rezerva pentru actiunile in instanta ale A N C M R R
Raspunde : Mr.(r) Bosneaga Costica
Termen : 25.11.2010

8. Redactarea felicitarilor pentru Sarbatorile de Iarna (Craciun si Anul Nou)
Raspunde Vicepresedintele Filialei Col.(r) Sarbu Aurel

9. Pregatirea si participarea la Revelionul S C M D Filiala 1 Galati
Raspunde Biroul Operativ

PRESEDINTELE FILIALEI 1 GALATI
COL.(R)
TOADER ICHIMESCU

IN ATENTIA MEMBRILOR DE SINDICAT

Punctajul lunar (PI)
Venituri realizate lunar: Salariul mediu pe economie din luna respectiva


a) solda lunara, inclusiv indexari , compensatii ,
-grad;
-functie;
-vechime (gradatii);
b) indemnizatii de conducere , comanda;
c) salarii, solde de merit;
d)alte drepturi similare prevazute de legislatia in vigoare la acea data;
e)sporurile si indemnizatiile ;
f)primele si premiile din cursul a nului si cele anuale;
g) sumele reprezentand compensarea concediului de odihna neefectuat , potrivit legii;
h) contributiile individuale obligatorii, potrivit legii , sau contributiile individuale pentru pensia suplimentara si contributiile individuale la bugetul de stat, dupa caz;
i)deducerile lunare individuale, potrivit legii;
j) impozitul calculat si retinut , potrivit legii,dupa caz;
k)orice alte elemente acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data;
l)pentru beneficiarii care au fost detasati in afara Ministerului Apararii Nationale, se vor cumula si veniturile realizate lunar la institutiile in care si-au desfasurat activitatea.

-1960=854

-1970=1434

-1980=2602

-1990=4010

-2000=2.840.449

Ex: 1970 Ian. 1690 : 1434=1,1576
Se adauga grupa de munca :1,1576 x 25% = 0,2894

Se adauga pensia suplimentara : 1,1576 x 16% = 0,1852

(S-a introdus de la 01 ianuarie 1967)

Total luna ianuarie 1,1576+ 0,2894 + 0,1852 = 1,6322

Feb. = 1,6322

Mar. = 16322

Aug. = 1,7235

Dec. = 1,8465

Se determina punctajul mediu anual :

Punctajul mediu anual ( Pa) =( Pl(I) + Pl(F) +Pl(M) +......... ) / 12

Ex: 1,6322 + 1,6322 + 1,6322 + ..........+1,7235 + .......... +1,8465 = 19,892

19,892 : 12 = 1,6576

Pentru anul 1970 = 1,6576

1971 = 1,6781

1972 = 1,6995

1973 = 1,7234

..............

1986 = 2,5637

................

2001 = 2,8532

(Din 1970 pana in 2001 sunt 32 ani de serviciu )

Pentru fiecare an de Scoala Militara se pune 1 punct

Se aduna punctajele medii anuale din anii de scoala si din cei 32 ani de serviciu

Total puncte = 54,7858 ( Se imparte la 20 )

54,7858 : 20 = 2,7392

(Pentru a primi pensie , trebuia sa muncim minim 20 de ani)

Se inmulteste cu valoarea punctului de pensie stabilit de Guvern la inceputul anului prin Legea bugetului anual , in 2010 = 732,8 lei

(nu stim cat va fi in 2011)

2,7392 x 732,8 =2007,28

Se adauga Ordinul "Meritul Militar " (10, 15, 20%)

2007,28 x 20% = 401,45

2007,28 +401,45 = 2408,73 lei

Venituri brute / Venituri nete / Venituri brute

1 iulie 1971 / 1 ianuarie 1991

sâmbătă, 23 octombrie 2010

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A FILIALEI 1 GALATI DIN DATA DE 21.10.2010

1- Organizarea deplasarii la Bucuresti pentru a participa manifestatiile din 25.10.2010.
-raspund : - presedintele Filialei 1 Galati Col.(r) Toader Ichimescu
-Vicepresedintele Filialei 1 Galati Mr.(r) Roman Pricop
-Secretar Filiala 1 Galati Mr.(r) Bosneaga Costica
2.-Confectionarea materialelor de propaganda:
-raspunde : secretarul Filialei 1 Galati Mr.(r) Bosneaga Costica
3.-Materialele de proaganda vor fi purtate de catre :
a) Bannerul cu S.C.M.D. , Filiala 1 Galati :
-Lt. Col.(r) Talpau Constantin , membru Filiala 1 Galati
-Mr.(r) Bredean Radu , membru Filiala 1 Galati ;
b) Pancarde :
-Lt.Col.(r) Parvanov Mihai , Membru Filiala 1 Galati
-Lt.Col.(r) Pocris Alexandru , Membru Filiala 1 Galati
-Plt. Adj.(r) Cozma Gherghe , Membru Filiala 1 Galati
4.-Inscriptiile pentru autocar :
-raspunde: Secretar Filiala 1 Galati Mr.(r) Bosneaga Costica ;
5. -Continuarea prezentarii de expuneri cu ocazia zilei de 25 octombrie in liceele si facultatile galatene :
-raspunde : vicepresedintele Filialei 1 Galati Col.(r) Sirbu Aurel
6.- Sedinta biroului operativ a Filialei 1 Galati :
-Joi , 28.10.2010 la Cercul Militar Galati

PRESEDINTELE FILIALEI 1 GALATI
COL.(R) TOADER ICHIMESCU

marți, 5 octombrie 2010

COMUNICAT IMPORTANT PENTRU MEMBRII FILIALEI 1 GALATI

Pe data de 06.10.2010 ora 20:00 la postul de televiziune VOX TV apare in direct intr-o dezbatere pe problemele cadrelor militare disponibilizate in rezerva si retragere presedintele Filialei 1 Galati a S.C.M.D. , Col(r) Toader Ichimescu.
Rugam membrii de sindicat sa urmareasca emisiunea pentru a contribui prin interventii in direct la dezvoltarea problematicii care framanta cadrele in rezerva in aceste momente critice cand guvernantii vor cu orice pret sa le diminueze pensiile militare.

Presedintele Filialei 1 Galati
Col.(r) Toader Ichimescu

luni, 4 octombrie 2010

COMUNICAT FOARTE IMPORTANT

Membrii Filialei 1 Galati sunt rugati sa comunice secretarului organizatiei la telefonul 0723226440 pana pe data de 07.10.2010 participarea la manifestatia din 25.10.2010 din Bucuresti , in vederea intocmirii si inaintarii tabelelor nominale la S.C.M.D.

Secretarul Filialei 1 Galati
Mr. (r) Bosneaga Costica

Comunicat al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate- Filiala 1 Galati

In adunarea generala a Filialei 1 Galati din data de 23.09.2010 am hotarat sa actionam astfel :
1) Cererile de eliberare a adeverintelor de venituri la C.M.J. Galati se vor completa optional - individual; Modelul este cel al filialei postat pe site.
-raspund : Membrii de sindicat
- termen : 30.12.2010
2) Pregatirea actiunilor din 25.10.2010 se vor incadra in calendarul stabilit de S.C.M.D. inscris in documentul ce a fost prezentat in adunare.
Intocmirea listei cu participantii si inscrierea acestora se va face de catre secretarul biroului operativ.
-termen: 08.10.2010
3) Realizarea a 2-3 emisiuni tv pentru transmiterea mesajului Filialei 1 Galati in localitate si judetul Galati.
-raspunde : presedintele filialei
- termen : saptamanal pana pe 25.10.2010
4) Elaborarea a 2-3 articole pentru viitoarea revista a S.C.M.D. unde sa fie aduse la cunostinta preocuparile organizatiei pentru apararea drepturilor militarilor rezervisti.
-raspund : vicepresedintii filialei
-termen: 15.10.2010
5) Pregatirea si prezentarea in scoli, licee si universitati a unor evocari , expuneri , conferinte dedicate "Zilei Armatei Romaniei " ; corelarea programului organizatiei noastre cu cel al Cultului Eroilor si Asociatia Cadrelor Militare in Rezerva si Retragere .
-raspunde : col. (r) Sarbu Aurel
-termen: 01-20.10.2010
6) Sprijinirea S.N.L.P. si PUBLISIND in desfasurarea manifestatiei organizate pe 28.09.2010 in Bucuresti dar si acelei care se va organiza in Galati
-raspunde: biroul operativ
- termen : 23-28.09.2010

Presedintele Filialei 1 Galati
Col.(r) Ichimescu Toader

marți, 7 septembrie 2010

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Filiala 1 Galati

SCRISOARE - APEL
CATRE DEPUTATII SI SENATORII GALATENI DIN PARLAMENTUL ROMANIEI

Doamnelor si Domnilor Deputati ,

Zilele acestea se afla in dezbaterea Camerei Deputatilor Proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publice. Consideram ca acest proiect reprezinta o incercare a actualului Guvern de a arunca urmarile crizei economice in sarcina celor multi , inclusiv prin afectarea veniturilor pensionarilor si distantarea punctului de pensie de valoarea salariului mediu brut pe economie .
De fapt, punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 119 privind unele masuri in domeniul pensiilor a creat o profunda nemultumire in randul cadrelor militare active si in rezerva, care vad in aceasta lege o masura discriminatorie si nedreapta care le afecteaza existenta si statutul social. Sindicatul cadrelor militare disponibilizate - organizatie sindicala care cuprinde cadrele militare in rezerva din toate structurile sistemului de securitate , ordine publica si aparare nationala- va invita la o analiza profunda si realista a situatiei dezonorante si nedrepte in care se incearca sa fie adus personalul armatei , activ si in rezerva (pensionarii militari ) , rugandu-va ca prin atitudinea , comportamentul politic si votul exprimat, sa impiedicati includerea in continutul acestei legi a prevederilor incorecte si nedrepte, cu privire la pensia militarilor .
Din respect pentru timpul dumneavoastra nu va vom supune analizei elemente emotionale in legatura cu statutul social al militarilor (in special responsabilitatile , riscurile si servitutile profesiei de militar : asumarea prin juramant a sacrificiului suprem; limitarea drastica a exercitiului unor drepturi si libertati fundamentale; inexistenta contractului de munca / carti de munca ; programul de munca nenormat ; interdictia accesului la surse suplimentare de venit ; mutarile la ordin dintr-o garnizoana in alta , cu implicatii majore asupra situatiei familiale etc. ).
In procesul de aderare la structurile euro-atlantice, armata a fost prima institutie a statului roman care a parcurs reforma reala , reducandu-si drastic efectivele de la 320.000 de oameni in anul 1989 , la 75.000 in 2007. In acest context , peste 40.000 cadre militare au fost nevoite sa paraseasca sistemul si sa-si incheie cariera militara inainte de termen, in plina ascensiune profesionala, in conditiile in care statul roman, prin legislatia adoptata , le asigura recunoasterea si rasplata muncii depuse , precum si continuarea activitatii in alte sectoare , inclusiv cumulul salariului cu pensia.

Ca urmare a eforturilor cadrelor armatei , multe dintre ele in rezerva , acum , Armata Romaniei este astazi integral profesionalizata, isi indeplineste cu cinste si sacrificii misiunile in teatrele de actiuni internationale, bucurandu-se de increderea si pretuirea romanilor.
DOAMNELOR SI DOMNILOR PARLAMENTARI SI SENATORI ,
In decursul procesului complex si dureros de transformare , Armata a desfasurat o ampla activitate de documentare asupra legislatiei care sta la baza organizarii si functionarii structurilor militare, a celor referitoare la statutul cadrelor militare active si in rezerva din tarile cu democratii avansate, iar principiile acesteia au fost utilizate la realizarea cadrului legislativ romanesc in vigoare pana in anul 2010 , constituind un important atu in procesul de aderare la NATO si UE.
Tocmai de aceea, prin acest apel va solicitam :
1) Sa sustineti eliminarea din continutul Legii privind sistemul unitar de pensii a prevederilor referitoare la militari , precum si mentinerea actualei Legi nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat (cu completarile si modificarile ulterioare) si respectiv ale legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor care se incadreaza in pilonul al doilea privind schemele ocupationale ( profesionale) guvernate de Directiva Europeana nr. 86/378/EEC, modificata prin Directiva nr. 97/96/EEC.
Ar fi o eroare impardonabila sa nu se tina cont de acest argument , in favoarea altora de circumstanta , mai ales ca principiile care stau la baza pensiilor militare de stat din legea aflata in vigoare sunt deja aliniate la legislatia europeana. Acest adevar este confirmat prin Decizia nr. 20/02.02.2000 , a Curtii Constitutionale care a dispus cu privire la necesitatea mentinerii sistemului pensiilor militare de stat " ... reglementarile referitoare la pensia de serviciu pentru militari , cu diferentele pe care aceasta pensie le prezinta fata de pensia comuna de asigurari sociale , nu constituie o incalcare a principiului egalitatii cetatenilor in fata legii , principiu prevazut de articolul 16 alin. (1) din Constitutie , ci reprezinta o recunoastere a interdictiilor severe si a riscurilor sporite la care categorie profesionala este supusa". Curtea Constitutionala retine , asadar , ca instituirea pensiei de serviciu pentru cadrele militare nu reprezinta un privilegiu ci ea este justificarea in mod obiectiv , constituind o compensare partiala a inconvenientelor ce rezulta din rigoarea statutelor speciale carora trebuie sa li se supuna militarii.
Mai mult , va reamintim , stimati parlamentari , ca sistemul pensiilor militare in Romania are izvoare istorice inca din 1829-1830 , fiind perfectionat si consacrat definitiv in timpul lui A.I. Cuza prin infiintarea Casei de Pensii a Armatei si respectat cu sfintenie pe timpul domniilor lui Carol I , Ferdinand , Carol al II-lea , al regimului comunist si pana astazi. Anularea acestui sistem ar fi o mare nedreptate facuta cadrelor militare , ar afecta grav standardul de viata al militarilor si ar reprezenta o abatere de la sistemul pensiilor militare din statele membre ale NATO si UE.
In majoritatea statelor membre Nato si UE salarizarea si pensionarea personalului Fortelor Armate sun reglementate prin legi si norme specifice si distincte. In unele state in care exista grile comune pentru personalul bugetar , ministerele apararii sunt abilitate sa completeze aceste legi cu acte normative proprii , ordine si alte reglementari interne (anexa)
2. Reglementarile propuse pentru recalcularea pensiilor militare si ale politistilor incalca nu numai principiul "neretroactivitatii" prevazut de Art. 15, alin.(2) din Constitutia Romaniei , ci introduce premisa falsa ca pensiile ocupationale actuale pot fi recalculate ca si cum ar fi fost obtinute in baza principiului contributivitatii prevazut in proiectul legii supus dezbaterii la art.2 , lit. c).
Daca prin lege militarul iesit la pensie nu a contribuit la sistemul de asigurari sociale , cum putem inventa o contributie virtuala , atata timp cat , in intelesul art.3 , alin. (1) din proiectul legii militarul nu a avut calitatea de "asigurat" in sistemul public de pensii si nici de "contribuabil". Faptul ca militarii nu au avut niciodata pana acum "Carte de munca" ar trebui sa constituie un argument la fel de convingator , in acest sens!
In plus, referitor la metodologia recalcularii va supunem atentiei faptul ca prin decizia nr. 120/2007 Curtea Constitutionala a dispus ca : " In toate cazurile in care din recalculare , rezulta un cuantum mai mare al pensiei se va plati acesta , iar daca noul cuantum rezultat este mai mic , se va acorda in continuare pensia anterior stabilita si aflata in plata , fara a se aduce atingere dreoturilor legal castigate anterior".
Totodata, va rugam sa reanalizati prevederile cap. IV din Legea nr . 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publizce , rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordului cadru cu Comisia Europeana si sa luati in dezbatere propunerile legislative inregistrate la senat in noiembrie 2009 pentru indreptarea greselii legislative privind interzicerea cumulului pensie-salariu, facuta prin angajarea raspunderii Guvernului care afecteaza in mod deosebit cadrele militare ajunse in portura de pensionar , fara voia lor.
3. Apreciem ca reglementarile respective sunt nu numai neavenite, dar si antiumane, antieuropene si anticonstitutionale afectand in mod direct cadrele militare ajunse in postura de "pensionari" datorita procesului de restructurare a Armatei , si duc la desfiintarea profesiei militare si a statului de rezerrvistii pe care il au pensionarii militari , care in virtutea legii au obligatia ca , in situatii de criza sau razboi , sa-si reia activitatea ca luptatori in randul fortelor armate.
Actiunile dumneavoastra ar stopa numeroasele procese declansate deja la toate instantele din tara care au dat decizii favorabile petitionarilor, precum si protestele adresate inclusiv organismelor internationale.
Luand act de situatia actiala , nu putem sa nu ne intrebam : militarii au gresit atunci cand au contribuit la aderarea Romaniei la Nato si UE sau gresesc acum, acceptand masurile propuse impotriva lor? Cine doreste decredibilizarea , demobilizarea si demotivarea cadrelor Armatei Romaniei si chiar desfiintarea statutului de militar in Romania?

DOAMNELOR SI DOMNILOR DEPUTATI SI SENATORI :
Va rugam sa va ganditi la faptul ca votul dumneavoastra reprezinta o decizie istorica cu implicatii majore si profunde pentru securitatea nationala a Romaniei .
In ceea ce ne priveste , ramanem ferm atasati valorilor nationale si occidentale si ne rezervam dreptul de a utiliza gradual toate formele legale ale activitatii sindicale , in plan intern si international , pentru ca Armata Romaniei, activa si in rezerva , sa asigure prezervarea irevocabila a acestor valori .

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Presedintele Filialei 1 Galati : Col (r) Ichimescu Toader

Galati
07.09.2010

Anexa
PRINCIPIILE SI METODOLOGIA
care stau la baza calculului pensiilor militare in tarile membre NATO si UE si in alte tari cu sisteme politice democratice avansate
-trasaturi esentiale comune cu cele ale Legii nr. 164 /2001 -

1. sistemul de calcul al pensiilor militare prezinta particularitati distincte conceptual fata de cel al pensiilor civile si este reglementat prin legea ocupationala separata (Germania , Marea Britanie , SUA,Turcia , Corea de Sud , Israel , Japonia , Cehia , Polonia) sau printr-un capitol distinct , cuprins intr-o singura lege , impreuna cu cel al pensiilor bugetarilor , dar cu prevederi aparte pentru militari (Franta , Italia , Grecia , Portugalia , Austria ). IN NICIUNA DIN ACESTE TARI NU AU FOST LUATE MASURI DE REDUCERE A PENSIILOR MILITARE PENTRU IESIREA DIN CRIZA ACTUALA.
2. Baza de calcul a pensiilor militare se stabileste in functie de valoarea soldei din ultima luna de activitate (Germania , Marea Britanie , Turcia , Italia , Grecia , Austria , Japonia , Corea de Sud , Israel) sau de media soldelor pe ultimile trei sau sase luni (Franta , Egipt) , de vechimea integrala in armata (in majoritatea tarilor - 30 ani , Japonia - 20 ani , Israel - 25) , si de varsta standard de pensionare. Pentru stabilirea pensiei , bazei de calcul rezultate i se aplica un procent cuprins intre 70-80% . (Ungaria 65 , Olanda 70 , Marea Britanie 72,5 , Germania 75 , SUA 77, Norvegia 76, Italia 80, Franta 80 . In Romania acest procent este de 60 % din solda de baza , fara sporuri (pensia militara medie este de 1.400 lei , adica 340 euro , in comparatie cu 2000-3000 euro cat este cuantumul acesteia in tarile la care ne raportam).
3. In toate tarile , la pensia de baza calculata se adauga sporuri determinate de anii prestati peste vechimea de pensionare(acolo unde au fost acceptate astfel de cazuri ) si de conditiile de desfasurare a serviciului : categorii de forte armate si genuri de arme, specialitati , garnizoane izolate , misiuni in teatre de operatii. Indiferent de numarul anilor rezultati prin adaugarea acestui spor de vechime la timpul efectiv lucrat , baza de calcul a pensiei ia in consideratie nu mai mult de 40 sau 45 de ani pentru a nu depasi valoarea salariului luat in calcul. In armata portugheza , valoarea reala a pensiei poate fi mai mare decat salariul dinaintea pensionarii , deoarece nu se mai aplica impozite. In Romania se iau in calcul maxim 40 de ani de serviciu;
4. La data iesirii la pensie , militarii profesionisti primesc ca sprijin o suma subsantiala fixa de bani (Israel - 100.000 $ SUA) sau echivalentul unui anumit numar de solde lunare , pana la 36 (Franta , Marea Britanie , Turcia , Egipt). In Austria , la cerere , primesc anticipat si o cerere egala cu 70 de pensii lunare cu conditia sa fie girat de rude apropiate care sa poata prelua rambursarea in caz de deces. Ratiunea tuturor acestor ajutoare este , in principal , de a facilita integrarea in societatea civila , o eventuala reintoarcere la locurile natale sau cumpararea unei locuinte pentru a o elibera in timp rezonabil pe aceea de serviciu;
5. In toate tarile , pensiile militare se actualizeaza imediat cu indexarea salariilor militarilor activi, precum si periodic , in raport cu valoarea inflatiei;
6. In marea majoritate a acestor tari , pensia militara se poate cumula cu un salariu in domeniul bugetar ( in SUA - integral , in Portugalia - salariul se diminueaza cu o treime etc. )

Aceasta Scrisoare-Apel a fost inaintata online catre deputatii : Dan Nica , Carmen Axenie , Paun Nicolae, Stefan Viorel , Dobre Victor Paul , Zisopol Dragos Gabriel , Mircea Nicu Toader , Paslaru Florin Costin , Rosca Lucretia , Ciuca Liviu Bogdan , Boldea Mihail si Senatorii : Marius Necula Gerard , Paul Ichim si Gheorghe Saghian

Model Cerere

COMANDANTULUI CENTRULUI MILITAR JUDETEAN GALATI
Subsemnatul/a ____________________, nascut/a la data de ________
(gradul in rezerva,numele,initiala tatalui , prenume)
domiciliat in ____________, telefon de contact nr. __________,
(adresa completa)
pensionar militar titular/urmas trecut in rezerva / incetat activitatea la data de ________, va rog sa interveniti pentru eliberarea adeverintei / adeverintelor de venit lunar , defalcate astfel :
a) solda de grad ;
b) solda de functie ;
c) vechimea;
d) sporul de dispozitiv;
e) indemnizatia de comanda;
f) salariul de merit ;
g) alte venituri :
-norma de hrana;
- norma de echipare;


Mentionez urmatoarele :
-numarul deciziei de pensie __________________________________;
-codul numeric personal __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ;
- U.M. din care am trecut in rezerva _______ , localitatea ________;
- data trecerii in rezerva ___________________.


Nr. crt. ______ Denumirea in clar a unitatii militare ____ . Indicativul unitatii militare ___ Localitatea ______ Perioada ( in ani )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Anexez in original / fotocopie urmatoarele documente :
-__________________________________________________________________;
-__________________________________________________________________;
-__________________________________________________________________;
-__________________________________________________________________;
Mentionez ca am completat , datat si semnat aceasta cerere impotriva vointei mele si imi rezerv dreptul de a actiona in justitie Organele Puterii de Stat , care au dispus diminuarea cuantumului pensiei militare ce mi-a fost acordata la data trecerii in rezerva.

Data __________ Semnatura ____________

duminică, 29 august 2010

Masuri stabilite de catre adunarea generala a filialei 1 Galati din 26.08.2010

1) Vom continua dezbaterea impreuna cu Centrul Militar Judetean Galati pe continutul cererii ce se inainteaza de catre membrii sindicatului nostru pentru obtinerea veniturilor primite de-a lungul anilor in M.Ap.N
-raspunde presedintele filialei Col.(r) Ichimescu Toader
-termen 31.08.2010
2) Persoanele care doresc sa inainteze aceste documente le pot solicita de la secretarul filialei sau pot gasi modelul cererii pe pagina de internet a filialei 1 Galati
-termen 31.08. la 30.09. 2010
3) Intocmirea cererii si inaintarea ei la C.M.J. Galati nu este obligatorie ; organizatia noastra nu doreste sa HOTARASCA in acest domeniu .
Am fost implicati in redactarea continutului documentului pentru a feri membrii de sindicat de greseala de a recunoaste pachetul legislativ referitor la recalcularea pensiilor si la viitoarea lege unica a pensiilor.
Decizia completarii ei si depunerii la C.M.J. este o sarcina obtionala a fiecaruia dintre membrii de sindicat.
4)Acceptam si sustinem actiunile propuse de catre Comitetul Director ; ca urmare in luna urmatoare vom aplica pas cu pas cele stabilite.
5) Vom continua colectarea de bani de la membrii de sindicat pentru ajutorarea sinistratilor; banii vor fi depusi in contul unei localitati afectate de inundatii.
-raspunde Vicepresedinte F1 Gl Mr.(r) Asurdoaiei Alexandru
- termen :31.08.2010
6) Data urmatoarei adunari a Filialei 1 Galati : 23.09.2010 orele 10:00 la Casa Armatei Galati.

joi, 15 iulie 2010

COMUNICAT

In adunarea generala a S.C.M.D. Filiala 1 Galati din data de 15.07.2010 am hotarat urmatoarele :
-Membrii de sindicat care nu au primit pensiile recalculate conform Legii Nr 90/2007 se vor prezenta la Cercul Militar Galati pe data de 19.07.2010 intre orele 12:00-17:00 pentru furnizarea datelor personale;
- Pentru cadrele militare in rezerva si retragere aflate in aceeasi situatie , dar care nu sunt membri de sindicat , Biroul Operativ al Filialei 1 Galati va desfasura pana pe 20.07.2010 activitate de consiliere ;
-Initierea unor actiuni umanitare de ajutorare a sinistratilor din judetele afectate de inundatii . Se vor colecta sume banesti de catre vicepresedintele Filialei 1 Galati col. (r) Sarbu Aurel , in perioada 15.07-15.08 2010 in cuantum cuprins intre 50 - 150 Ron /membru de sindicat si cadru militar disponibilizat in rezerva si retragere . Sumele colectate se vor depune la una din bancile agreate de sinistratii din judetul Tulcea. Membrii de sindicat sau cadrele militare in rezerva si retragere care doneaza aceste sume se vor lua in evidenta de catre vicepresedintele nominalizat ; Aceste documente vor fi semnate si stampilate de catre presedintele filialei.
La adunarea generala din luna august va vom informa cu datele complete ale actiunii si vom comunica rezultatele conducerii S.C.M.D.;
- Se vor organiza intalniri intre organizatia S.C.M.D. Filiala 1 Galati si parlamentarii din Municipiul si Judetul Galati pentru a continua dezbaterile pe proiectul legii unitare a pensiilor ;
Data viitoarei adunari generale : 26.08.2010
-Se modifica programul Biroului Operativ al Filialei 1 Galati astfel :
-presedinte - bilunar , joia , in prima si a 3-a saptamana intre orele 12:00-14:00
-vicepresedintii- in fiecare zi de vineri intre orele 12:00-14:00 astfel :
-col(r) Sarbu Aurel - prima saptamana
- mr. (r) Roman Pricop - a 2-a saptamana
- mr. (r) Asurdoaie Alexandru - a 3-a saptamana
-secretar - bilunar , lunea in a 2-a si a 4-a saptamana intre orele 12:00 - 14:00

Presedinte Filiala 1 Galati
Col(r) Toader Ichimescu

marți, 13 iulie 2010

COMUNICAT

Filiala 1 Galaţi a S.C.M.D. a luat la cunoştinţă cu profundă durere de dispariţia celui care a fost până pe 12 iulie 2010 preşedintele SCMD - Filiala 1 Iaşi Gl. Mr. (r) SEREA SANDU.
A plecat în "LUMEA CEALALTĂ", unde probabil v-a fi eliberat de toate grijile şi necazurile pământene, unul dintre cei mai buni militari aina Armatei Române.
Era demn, profund în gândire şi un fin observator al vieţii militare, competent şi apropiat de cei din jur.
A iubit cariera militară şi colegi din armată ca nimeni altul. Nu a putut rămâne în afara fenomenului militar şi nu a rămas indiferent la greutăţile pe care le suportă în fiecare zi "rezerviştii Armatei Române" intrând în rândul membrilor de sindicat şi conducând cu competenţă şi responsabilitate destinele organizaţiei sindicale a judeţului Iaşi până în ultima zi a vieţii sale.
Pentru bunătatea sa proverbială, pentru tot binele pe care l-a făcut celor din jurul său IL rugăm pe BUNUL DUMNEZEU să-l aşeze acolo unde merită şi să-i ierte toate păcatele.
Transmitem condoleanţe familiei, rudelor, prietenilor apropiaţi, militarilor din garnizoană şi membrilor Sindicatului Cadrelor Militare în Rezervă din Filiala 1 Iaşi.


Biroul operativ al Filialei 1 Galaţi
Preşedinte
Col. (r) Toader Ichimescu

vineri, 2 iulie 2010

Anunt important!

Pe data de 15.07.2010 orele 10:00 are loc la Cercul Militar Galati , strada Eroilor Nr. 40 Adunarea Generala a Filialei 1 Galati a SCMD , unde se vor prezenta probleme importante privind recalcularea pensiilor militare .
Pot participa pe langa membri de sindicat toate cadrele militare in rezerva sau retragere indiferent de structura din care au facut parte .
Presedintele filialei 1 Galati a SCMD
Col.(r) Toader Ichimescu

joi, 3 iunie 2010

Informare

Activitatile desfasurate de filiala 1 Galati a S.C.M.D. in perioada 20.o5-03.06 2010
Biroul operativ si membrii de sindicat au fost implicati in continuare pentru materializarea actiunilor stabilite in planurile de activitate si a obiectivelor rezultate in urma adunarilor generale de-a lungul celor doua luni si jumatate de existenta.
La Galati pentru prima data am organizat participarea membrilor de sindicat din organizatie la mitingul sindicatelor din marile blocuri si carteluri pe data de 01.06.2010.
Acest miting a fost organizat la nivelul municipiului si judetului Galati pentru a ne exprima dezacordul asupra masurilor luate de Guvernul Romaniei in vederea reducerii cu 25% a salariilor si 15% a pensiilor incepand cu 01.06.2010.
Aceasta masura expusa dezbaterii publice a generat de-a lungul perioadei 06.05 la 03.06.2010 un val de proteste si manifesatii unde s-a subliniat gravitatea ei si ineficienta pe termen mediu si lung asupra stagnarii crizei si inceperii cresterii economice a tarii.
Nu se poate sa iesi din criza fara a face macar un pas in directia repornirii si functionarii eficiente a economiei nationale.
Guvernul a invocat si cerut "SOLIDARITATEA" intregii populatii pentru oprirea efectelor crizei dar a uitat sa inceapa acest lucru cu proprii membri cu PDL si acolitii lor cu oprirea cheltuirii banilor de la buget pe salarii colosale in conditiile cand pensia minima se chinuie sa o mentina la nivelul sumei de 350 lei iar cea medie in jurul a 700 lei.
Participarea membrilor nostri de sindicat la acest miting a avut loc in urma intelegerii conducerii S.C.M.D. cu Sindicatul Penitenciarilor din Romania si la indemnul presedintelui S.C.M.D. col. (r) dr. Dogaru Mircea.
A fost o experienta unica deoarece a reprezentat prima reprezentatie publica , primul contact cu membrii marilor blocuri sindicale si prima impresie cu privire la forta sindicatelor in modificarea unor masuri care afecteaza grav nivelul de trai si de sanatate al polulatiei , influenteaza negativ sistemul de educatie al tineretului si-si pune aproape total eticheta negativa asupra unui GUVERN care in loc sa-si protejeze propriul popor , il supune unor eforturi aproape imposibil de suportat.
La acest miting ni s-a alaturat si membrii Filialei Tecuci a S.C.M.D. fapt ce a determinat sa ne cunoastem mai bine, sa vedem obiectivele si masurile viitoare in situatia cand efectul protestelor nu va fi cel scontat.
Este bine sa aratam ca aceasta prima experienta ne-a scos in evidenta o serie de slabiciuni , faptul ca mobilitatea la astfel de manifestari nu este cea asteptata, ca viteza de reactie a membrilor nostri de sindicat este mica.
In viitor trebuie sa largim cooperarea cu celelalte sindicate din municipiu , sa invatam din activitatile pe care ei le-au desfasurat , sa comunicam mai mult intre noi astfel incat unitatea si forta organizatiei sa creasca exponential atunci cand trebuie.
In cele doua saptamani de la ultima adunare s-a reusit iesirea in presa locala prin dl.lt.col (r) Frosin Constantin care in conformitate cu cele stabilite la intalnirile anterioare a prezentat o serie de nereguli ce se manifesta intre Regia Apa-Canal Galati si utilizatorii galateni in folosirea apei reci. Actiunea de reglementare legala a acestei probleme este la inceput iar pentru succesul ei trebuie sa continuam sa-l sprijinim pe Frosin Constantin. Pentru aceasta adesez rugamintea membrilor de sindicat din comisia stabilita sa-si continue activitatea pentru solutionarea problemei in sprijinul oamenilor , inclusiv al nostru , al tuturor.

Sarcini de indeplinit pentru perioada urmatoare
-continuarea primirii de noi membri ;
-legatura cu sindicatele locale si asociatiile de pensionari pentru sprijinirea acestora in actiunile ce urmeaza sa se desfasoare;
-insistenta in directia obtinerii unui sediu pentru Filiala 1 Galati a S.C.M.D.;
-continuarea demersurilor pentru a influenta parlamentarii galateni sa nu voteze legea unitara a pensiilor ;
-intarirea legaturilor cu A.N.C.M.R.R. Filiala Galati

Urmatoarea adunare generala a Filialei 1 Galati a S.C.M.D. pe data de 17.06.2010 intre orele 10:00 - 12:00 la Casa Armatei Galati

Presedintele Filialei 1 Galati a S.C.M.D.
Col. (R) Ichimescu Toader

luni, 31 mai 2010

INFORMARE

Informare privind activitatea filialei 1 Galati a S.C.M.D. in perioada 06.05 la 20.05.2010 .
Contextul general-economic , social , politic international - deosebit de complex din tara noastra ne-a determinat inca odata sa planificam munca si sa ationam rational , organizat , distantati de orice influenta , numai cu gandul la binele colectiv si sub ocrotirea Bunului Dumnezeu in perioada cand toti crestinii au venit cu mic cu mare la INALTAREA LA TATAL A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS.
Activitatea Biroului Operativ al Filialei 1 Galati:
- a continuat primirea in randurile sindicatului a noi membri ; activitatea se desfasoara intr-un ritm total greoi si incetinit. Este necesar sa folosim toate metodele de atragere a noi cadre in rezerva in randurile noastre sa organizam mai vizibil activitatea de primire si inmanare a legitimatiilor de membri de sindicat.
- in spiritul masurilor stabilite in sedinta anterioara am continuat intalnirile cu deputatii galateni pentru a-i determina sa voteze impotriva legii unitare de pensionare ; ne-am intalnit cu deputatul PDL Mihail Boldea in ziua de 09.05.2010; i-am prezentat cererile noastre din scrisoarea bine cunoscuta. Raspunsul a fost evaziv , partial sincer si eminamente sub influenta ordinului de partid. La despartire domnul deputat mi-a spus "dumneavoastra sunteti militar si ma intelegeti. Daca am primit sarcina de la partid cum trebuie sa votez , eu indeplinesc acest lucru"
Este bine ca in continuare sa nu ne pierdem speranta si sa mentinem legatura cu acesti oameni - ei ne vor fi in continuare de mare ajutor in solutionarea multiplelor probleme cu care ne confruntam.
- am participat la ceremonia organizata de prefectura cu ocazia Zilei Eroilor , cu ajutorul unor oameni calauziti de respectul pentru eroii neamului si armata Romana am putut confectiona o coroana de flori iar in ziua inaltarii Domnului nostru Isus Hristos am depus-o cu membri biroului la Mausoleul Eroilor Galateni din Cimitirul Eternitatea Galati.

duminică, 9 mai 2010

Memoriu Scmdf1gl

SINDICATUL
CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
FILIALA 1 GALAŢI
Strada Eroilor nr. 40
Tel: 0236322302, 0722131595
Mail: scmdf1gl@yahoo.comGalaţi
Nr. 02 din 31.03.2010
Exemplar unic


Deputaţii şi senatorii din Judeţul Galaţi,
Preşedinţii Comisiilor de apărare şi ordine publică di Senat şi Camera Deputaţilor,
Ministrul Apărării Naţionale,
Ministrul Administraţiei şi Internelor,

În spiritul solidarităţii ce ne caracterizează, în apărarea onoarei şi demnităţii militare, noi, cadrele militare în rezervă şi în retragere din Judeţul Galaţi, care am activat în sistemul de securitate naţională, constituite în sindicat, solicităm recunoaşterea statutului special şi distinct al profesiei de militar şi, în consecinţă, menţinerea actualelor prevederi legale referitoare la pensiile militare de stat.

Solicitarea noastră se bazează pe următoarele caracteristici ale actualului sistem al pensiilor militare de stat:

- are vechi rădăcini istorice care îi consacră caracterul tradiţional şi non-contributiv;

- este aliniat principiilor generale care guvernează soldele şi pensiile militare în majoritatea statelor euro-atlantice;

- este perfect compatibil cu legislaţia europeană privind sistemele ocupaţionale de pensii, cu jurisprudenţa în materie a Curţii Europene de Justiţie, precum şi cu Constituţia României.
O eventuală recalculare a pensiilor militare de stat aflate în plată, ca urmare a includerii acestora în sistemul unic de pensii, ar fi în total dezacord cu principiile fundamentale ale dreptului, cu reglementările europene în domeniu şi cu prevederile Legii fundamentale a României.
În acest sens prezentăm următoarele argumente:

1. De la înfiinţarea sa şi până în prezent, sistemul pensiilor militare din România nu a fost niciodată un sistem contributiv, acesta fiind finanţat integral şi continuu de la bugetul de stat (caracter tradiţional şi non-contributiv).

Izvoarele istorice menţionează existenţa sistemului de pensii militare încă din anii 1829 -1830, când s-a organizat armata pământeană atât în Muntenia cât şi în Moldova. Ulterior, Alexandru Ioan Caza - reformatorul statului român - a întărit armata şi i-a asigurat statutul necesar, introducând Regulamentul soldelor (1863), Legea asupra poziţiei ofiţerilor (1864) şi Regulamentul pensiilor militarilor (1865).

În perioada postbelică, legislaţia în domeniul pensiilor militare de stat a suferit numeroase modificări, aceasta păstrând permanent în conţinutul său, caracterul tradiţional şi non - contributiv al acestui sistem de pensii. De fiecare dată când sistemul pensiilor militare din România a fost reglementat de un nou act normativ, pensiile aflate în plată s-au modificat doar dacă cuantumul rezultat prin recalculare a fost superior celui aflat în plată.

2. Având în vedere caracterul special al profesiei de cadru militar, în majoritatea ţărilor cu democraţie consolidată, sistemul pensiilor militare este reglementat diferit şi totodată separat faţă de sistemul public de pensii (civil).
Principiile şi metodologia care stau la baza calculului pensiilor militare în aceste ţări au trăsături esenţiale comune, astfel:

- sistemul de calcul al pensiilor militare este reglementat prin lege separată (Germania, Marea Britani, SUA, Turcia, Coreea de Sud, Israel, Egipt, Japonia) sau printr-un capitol independent, cuprins formal într-o singură lege, împreună cu cel al pensiilor civile (Franţa, Italia, Grecia, Portugalia, Austria);

- baza de calcul a pensiilor militare este valoarea soldei din ultima lună de activitate (Germania, Marea Britani, Turcia, Italia, Grecia, Austria, Japonia, Coreea de Sud, Israel) sau media soldelor pe ultimele trei sau şase luni (Franţa, Egipt), iar pensia se stabileşte funcţie de vechimea integrală în calitate de cadru militar (în majoritatea ţărilor – 35 sau 36 ani, Japonia – 20 ani, Israel – 25) şi de vârsta standard de pensionare. Pentru stabilirea pensiei, bazei de calcul rezultate i se aplică un procent cuprins între 65-80% (Ungaria - 65 %, Olanda - 70%, Marea Britani - 72,5%, Germania - 75%, S.U.A - 75%, Norvegia - 76%, Italia - 80%).

- în toate ţările, la pensia de bază calculată se adaugă sporuri determinate de anii prestaţi peste vechimea de pensionare şi de condiţiile de desfăşurare a serviciului (categorii de forţe armate şi genuri de arme, specialităţi, garnizoane izolate, misiuni în teatre de operaţii).

În final, indiferent de numărul anilor rezultaţi prin adăugarea acestui spor de vechime la timpul efectiv lucrat, valoarea pensiei nu va depăşi valoarea bazei de calcul (există şi excepţii, ca de exemplu cadrele militare portugheze, în cazul cărora valoarea reală a pensiei poate fi mai mare decât solda netă dinaintea pensionării, deoarece pensia nu se impozitează).

Fostele ţări socialiste europene, integrate în NATO, s-au aliniat principiilor generale în domeniul soldelor şi pensiilor militare ale aliaţilor, sens în care şi legislaţia noastră actuală în domeniu a fost adaptată la aceste principii.

Astfel, în România pensia militară de stat reprezintă 60% din baza de calcul (solda lunară brută din ultima lună de activitate /media soldelor pe ultimele şase luni) la care se adaugă procente suplimentare în funcţie de depăşirea vechimii standard în serviciu (25 de ani) şi/sau condiţiile de muncă în care cadrele militare şi-au desfăşurat activitatea. Cuantumul pensiei stabilite nu poate depăşi 100% din baza de calcul a pensiei.

3. Sistemul pensiilor militare, reglementat de Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, face parte din sistemele ocupaţionale de pensii guvernate de directivele Comunităţii Europene.

Astfel, potrivit concluziilor rezultate în cadrul reuniunii bilaterale desfăşurate la Bruxelles în ianuarie 2007, între experţii comunitari şi reprezentanţii instituţiilor naţionale din România, , care gestionează sisteme speciale de securitate socială, inclusiv pensii, “actualul sistem al pensiilor militare de stat din România face parte din sistemele ocupaţionale de pensii guvernate de Directiva 86/378/EEC, amendată prin Directiva 97/96/EC adoptată în considerarea jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie”.

Conform reglementărilor comunitare, criteriile decisive pentru încadrarea unui sistem de securitate socială ca sistem ocupaţional sunt îndeplinite, în totalitate, de actuala lege a pensiilor militare de stat din România, respectiv: această lege se referă la o categorie particulară de lucrători (cadrele militare - aşa cum sunt acestea definite de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare), acordarea pensiei este direct legată de durata serviciului militar, iar pensia este calculată prin raportare la ultima soldă a cadrului militar.În context, includerea pensiilor militare într-un sistem unitar de pensii vine în contradicţie cu prevederile dispoziţiilor art. 148 alin. (2) din Constituţia României, republicată: “ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”, coroborate cu cele ale articolului 249 din Tratatul de constituire a Comunităţilor europene, conform cărora, statele sunt obligate să aducă la îndeplinire prevederile tuturor directivelor europene.

4. Existenţa unor sisteme de pensii speciale, aplicabile unor categorii profesionale diferite, este în deplină concordanţă cu Constituţia României şi cu prevederile internaţionale, inclusiv cele europene, din această materie.

Motivul pentru care reglementarea specială a regimului juridic al pensionării în cazul cadrelor militare este acceptată la nivelul UE, îl constituie faptul că această categorie socio-profesională are restrânsă drastic exercitarea unor drepturi fundamentale, asigurându-se astfel, o compensare echitabilă.

În concret, cadrele militare din România au îndatoriri speciale şi se supun unor interdicţii şi restrângeri severe ale drepturilor civile şi politice, pe fondul unui regim sancţionator mult mai drastic. Semnificative în acest sens sunt prevederile Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, respectiv ale art.8, lit. a), f) – referitoare la îndatoriri, ale art.28, art.30 şi art.31 – referitoare la interdicţii şi ale art.29 – referitoare la restrângeri.

Încadrarea cadrelor militare ca şi categorie socio-profesională cu statut special distinct este determinată de următorii factori:

a). inaplicabilitatea în cazul cadrelor militare, a prevederilor Codului Muncii;

b). asprimea Codului penal, care incriminează şi sancţionează cu privare de libertate anumite fapte (infracţiuni: absenţa nejustificată de la unitate sau de la serviciu, care depăşeşte 3 zile, dezertare, insubordonare, părăsirea postului sau comenzii) săvârşite de militari, fapte care, dacă ar fi săvârşite de civili – în cadrul raporturilor de muncă – ar reprezenta, cel mult, abateri disciplinare, sancţionabile în cel mai drastic caz cu desfacerea contractului de muncă.
Prevederile referitoare la nediscriminare ale art. E) din partea a V-a a Cartei Sociale Europene, revizuite, cuprinde şi dispoziţia potrivit căreia „o diferenţă de tratament pe un motiv obiectiv şi rezonabil nu este considerată ca discriminatorie”. De asemenea, jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României, referitoare la aplicarea principiului egalităţii în faţa legii şi al nediscriminării, a stabilit constant, în deplin acord cu jurisprudenţa în materie, şi ea constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, că principiul egalităţii nu este sinonim cu uniformitatea şi că pentru situaţii diferite poate exista un tratament juridic diferit, recunoscându-se dreptul la diferenţă.

Relevant este, în context, şi punctul de vedere al Consiliului Legislativ al României care învederează că este imposibilă, din punctul de vedere al interpretării Legii Fundamentale de către Curtea Constituţională a României, integrarea în sistemul public de pensii a pensiilor militare de stat (similar ca şi în cazul magistraţilor, supuşi şi ei unui regim sever de restricţii şi interziceri). Astfel, “Curtea Constituţională reţine că instituirea pensiei de serviciu pentru cadrele militare şi pentru magistraţi nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, ea constituind o compensare parţială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutelor speciale cărora trebuie să li se supună magistraţii şi militarii“ (Decizia Curţii Constituţionale a României nr.20/02.02.2000, M.Of.nr.72/ 18.02.2000).

5. Recalcularea pensiilor cadrelor militare - în dezacord cu legislaţia europeană şi cu Constituţia României

Dezideratul recalculării pensiilor cadrelor militare, stabilite prin legi speciale, aflate în plată la data introducerii preconizatului sistem unitar de pensii, vine în contradicţie flagrantă cu jurisprudenţa în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi cu Constituţia României, prin încălcarea dreptului de a beneficia de proprietatea pe care titularii acesteia o deţin şi a principiului neretroactivităţii legii.

Astfel, conform prevederilor art.14 din Convenţia pentru interzicerea discriminării şi a art.1 din Protocolul 1 referitor la protecţia proprietăţii, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că noţiunea de bun înglobează orice interes al unei persoane de drept privat ce are valoare economică, astfel încât dreptul la pensie şi, evident dreptul la salariu, sunt asimilate dreptului de proprietate (cauza Buche contra Republicii Cehia, cauza Fravednaya contra Rusia, cauza Akdeejeva contra Letonia).

În aceste condiţii, recalcularea pensiilor potrivit noilor criterii având ca rezultat diminuarea cuantumului acestora echivalează cu o expropriere, ori potrivit prevederilor art.44 şi art.47 alin.(2) din Constituţia României, dreptul la pensie şi cel de proprietate privată (nu privite generic şi abstract, lipsite de conţinut, ci în raport de modul de calcul şi valoarea lor legal stabilită) sunt garantate si ocrotite de stat.

Recalcularea pensiilor aflate în plată încalcă şi principiul neretroactivităţii legii, (cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile), statuat de art.15 alin.(2) din Constituţia României. În această privinţă, jurisprudenţa Curţii Constituţionale este constantă în a decide că legea posterioară nu poate atinge dreptul născut sub imperiul legii anterioare, deoarece ar însemna ca legea nouă să fie aplicată retroactiv, contrar prevederilor constituţionale citate şi cerinţelor legate de asigurarea stabilităţii raporturilor juridice. Aşadar o nouă lege a pensiilor nu poate conţine prevederi de natură a afecta cuantumul pensiilor aflate în plată chiar şi atunci când modul de calcul al pensiilor se modifică prin noua reglementare.

Jurisprudenţa Curţii Constituţionale prin care se constată şi decide asupra imposibilităţii aplicării unei recalculări pe baza unei legi noi a pensiilor deja aflate în plată, cu afectarea în sens negativ a acestora şi implicit cu efectul pierderii/ diminuării unor drepturi deja câştigate, este ilustrată prin următoarele decizii: Decizia nr. 46/12.02.2002, M.Of .nr.218/01.04.2002, Decizia nr. 375/06.07.2005, M.Of. nr. 591/08.07.2005, Decizia nr. 290/01.07.2004, M.Of. nr.735/16.08.2004, Decizia nr 278/21.03.2006, M.Of. nr.346/17.04.2006.

În concluzie, prin includerea militarilor români în sistemul public de pensii Guvernul încalcă flagrant Constituţia, precum şi principiile stabilite de legislaţia Uniunii Europene în materie de asigurări sociale. În acest fel, în materie de drepturi, comparativ cu militarii NATO, militarii români sunt privaţi de dreptul la pensie militară de stat (pensie ocupaţională) pentru care atât Parlamentul cât şi Guvernul României îşi asumă o mare responsabilitate, greu de cuantificat în acest moment.

Cu deosebită consideraţie,
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE-FILIALA 1 GALAŢIPREŞEDINTEColonel (r) TOADER ICHIMESCU

miercuri, 5 mai 2010

Activitati desfasurate de filiala 1 Galati a S.C.M.D.

1) 18.03.2010 - Infiintarea filialei 1 Galati a S.C.M.D. in prezenta presedintelui sindicatului la nivel national , istoricul col. (r) dr. Mircea Dogaru
2) 19.03.2010 - Inaintarea adresei privind infiintarea filialei 1 Galati a S.C.M.D. comandantilor U.M 01551 Galati , U.M. 01812 "O" Galati , U.M. 02130 Galati , Centrului Militar Judetean Galati , Spitalului Militar De Urgenta Galati , Poligonului Malina , Inspectorului Sef al Inspectoratului de Politie al jud . Galati , Inspectorului Sef al Inspectoratului de Jandarmi al jud. Galati , Inspectorului Sef al Inspectoratului pentru situatii de urgenta al jud. Galati , Inspectorului Sef al Inspectoratului Politiei de Frontiera Galati , Sefului Directiei Politiei Transporturi Galati , Serviciului Roman de Informatii Galati .
3) 31.03.2010 - Inaintarea memoriului privind solicitarilor cadrelor militare disponibilizate intocmit de catre presedintele filialei 1 Galati col. (r) Ichimescu Toader catre deputatii si senatorii din jud. Galati , presedintilor comisiilor de aparare si ordine publica din senat si camera deputatilor , presedintelui U.D.M.R. , ministrului apararii nationale , ministrului administratiei si internelor.
4) 08.04.2010 - Transmiterea si aparitia in mass-media locala a comunicatului de presa privind infiintarea filialei 1 Galati a S.C.M.D.(Viata Libera , Impact, Adevarul de seara , Monitorul de Galati)
5) 16.04.2010 - Intalnirea biroului operativ al filialei 1 Galati a S.C.M.D. cu senatorul P.D.L. de Galati Marius Necula ; Raspunsul senatorului a fost publicat in ziarul Viata Libera din 26 aprilie 2010 in articolul cu titlul : "Senatorul Necula contra P.D.L."
6) 16.04.2010 - Intalnirea biroului operativ al filialei 1 Galati a S.C.M.D. cu deputatul P.D.L. Mircea Nicu Toader , liderul grupului parlamentar al P.D.L. din camera deputatilor.
7) 22.04.2010 - Intalnirea biroului operativ al filialei 1 Galati a S.C.M.D. cu deputatul Victor Paul Dobre , presedintele comisiei de munca si protectie sociala al camerei deputatilor.

Programul de lucru al biroului operativ

Locatia : Casa Armatei (temporar)
Luni, Marti, Miercuri : orele 10-12 -Vicepresedinti
Joi : orele 10-12 -Presedinte
Vineri: orele 10-12 -Secretar
Audiente : Comform programului anterior.
Intrunirea biroului operativ:In fiecare a 2-a si a 4-a saptamana din luna, joia

Biroul operativ al Filialei 1 Galati

Presedinte : Col.(r)Ichimescu Toader, Telefon : 0722131595
Vicepresedinte: Col.(r)Sarbu Aurel
Mr.(r)Asurdoaiei Alexandru , Telefon: 0770487153
Mr.(r)Roman Pricop , Telefon: 0745083052;
E-mail:pricop_roman@yahoo.com
Secretar : Mr.(r)Bosneaga Costica , Telefon: 0723226440
E-mail : scmdf1gl@yahoo.com

duminică, 28 februarie 2010

Membrii SCMD sunt rugati sa contribuie la organizarea filialelor in toate judetele tarii. Filialele SCMD se pot constitui in oricare localitate, singura conditionare fiind aceea de a cuprinde cel putin 15 membri. In acest scop atribuim fiecarui comitet de organizare o pagina de Internet, pagina pe care vom posta datele de contact (telefoane, adrese postale, e-mailuri) ale celor care pot si doresc sa se implice in organizarea unei anume filiale. Recomandam ca in comitetele de organizare si, ulterior, in birourile de conducere ale tuturor filialelor, sa fie alesi cel putin doi membri ai SCMD care pot comunica prin e-mail si pot folosi programele Word si Excel. Paginile de Internet vor fi gestionate de catre membrii grupului de initiativa pentru infintarea filialei si, ulterior, de catre conducerea filialei. Ne puteti transmite disponibilitatea de a participa la aceasta actiune si localitatea in care doriti sa constituiti o filiala la adresa secretariatscmd@yahoo.com