marți, 26 aprilie 2011

ANUNT FOARTE IMPORTANT!!!

ANUNT FOARTE IMPORTANT!!!
Membrii Filialei 1 Galati sunt rugati sa participe pe data de 28.04.2011 orele 11:00 la adunarea generala a Filialei 1 Galati , stabilita pentru a analiza actiunile in instanta ale membrilor Filialei.

Presedintele Filialei 1 Galati

Col.(r) Toader Ichimescu

vineri, 22 aprilie 2011

Felicitari

PAŞTE FERICIT

Fie ca Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului să vă aducă cele 4 taine divine: încredere, lumină, iubire şi speranţă. Clipe de neuitat alături de cei dragi şi multe realizări.

Biroul operativ al SCMD filiala Galati

joi, 21 aprilie 2011

Comunicat Departament Juridic

COMUNICATUL nr. 19 din 20.04.2011
INFORMAȚII PRIVIND DOSARUL NR. 6965/2/2010:


Obiect dosar: tratamentul discriminatoriu dintre militari/poliţişti şi magistraţi prevăzut de Legea nr.119/2010.
Parcurs dosar:
- 03.12.2010: amână cauza pentru administrare probe;
- 21.01.2011: amână cauza pentru citarea Consiliului
Național pentru Combaterea Discriminării;
- 18.03.2011: amână pronunțarea pentru 25.03.2011;
- 25.03.2011: Pronunțare: instanța respinge excepția inadmisibilității. Respinge acțiunea ca neintemeiată.
Urmează recurs la ICCJ.
Termen de judecată: se va comunica

DEPARTAMENTUL JURIDIC

miercuri, 20 aprilie 2011

Felicitare

"E-n somn de salcii un vis de rastignire,
E plans de miei si plaiuri cu verdeata,
Hristos sa va aduca lumina,
In noaptea renuntarii la moarte pentru viata "

Fie ca Lumina Invierii Domnului sa va lumineze viata si sa va aduca in suflete numai pace, bucurie si iubire!

Sarbatori Fericite!

Comunicat Departament Juridic

COMUNICATUL nr. 18 din 20.04.2011
Astăzi, la Tribunalul Municipiului București (instanță de apel), a avut loc ședința de judecată în cauza din Dosarul nr. 49789/3/2009, având ca obiect acțiunea în constatarea caracterului discriminatoriu al Cap. IV/Legea nr. 329/2009 privind restricția cumulului pensiei cu salariul în sistemul bugetar.
Avocatul în cauză, Graziela Bârlă, a formulat cererea ca instanța să solicite Curții de Justiție a Uniunii Europene, să se pronunțe asupra inadvertenței dreptului național cu prevederile dreptului comunitar în ceea ce privește încălcarea prevederilor art.1 al Primului Protocol din Convenția Europenă a Drepturilor Omului, ale art.15 alin.1 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, ale art.14 și ale Protocolului 12 art.1 alin.2 al Convenției Europene a Drepturilor Omului.
În urma unor discuții contradictorii între avocat și președintele de instanță, acesta din urmă a respins cererea, cauza rămânând în pronunțare.
Se așteaptă pronunțarea și motivarea din partea instanței.

DEPARTAMENTUL JURIDIC

luni, 18 aprilie 2011

Comunicat Departament economico-financiar, nr. 6 din 18.04.2011
La propunerea Compartimentului economico-financiar, Comitetul Director intrunit in sedinta din data de 12.04.2011 a aprobat urmatoarele:

1.In vederea acordarii stimulentelor banesti de catre filialele teritoriale unor membri de sindicat pentru contributia deosebita adusa la indeplinirea sarcinilor sindicatului Comitetul Director aproba urmatoarea procedura:
In sedinta din 03.02.2011 Comitetului Director a decis ca pentru anul in curs un procent de maxim 10% din valoarea cotizatiilor incasate de fiecare filiala sa poata fi folosit drept fond pentru stimularea membrilor de sindicat (pensionari militari) din filiale teritoriale care depun eforturi insemnate in interesul filialelor si a sindicatului in general. In acest caz filialele care acorda stimulente sunt obligate sa-si incadreze toate chetuiellile de functionare (chirii spatii, dotari, aprovizionari materiale, deplasari,carburanti, etc.) in restul de 20% din valoarea incasarilor din cotizatii care se acorda in transe trimestriale.
Fondul de stimulente de maxim 10% din incasari este brut si implica deducerea si virarea de catre filiale a cotei de 16% reprezentand impozitul aferent sumei nete din contract in contul RO 16TREZ70120470101XXXXX.
Nominalizarea persoanelor beneficiare de stimulente se face de Birourile Operative ale filialelor;
In vederea acordarii stimulentelor filialele teritoriale reprezentate de presedintii de filiale incheie conventii de prestari servicii (conform modelului anexat) cu persoanele nominalizate (pensionari militari). Conventiile de prestari servicii se incheie in 3 exemplare si se semneaza de presedintii de filiale si de beneficiari.
Stimulentele se platesc numai dupa achitarea si justificarea cheltuielilor de intretinere si functionare de catre filiale si justificarea integrala a avansurilor.
Plata stimulentelor banesti catre beneficiari se va face de filialele teritoriale pe baza statelor de plata (conform modelului anexat) vizate de presedintii de filiale si aprobate de presedintele SCMD.
Pentru intocmirea statelor de plata se selecteaza sumele stabilite a fi platite din modelul de stat de plata atasat si se completaza datele beneficiarilor
(numele, prenumele si CNP) care vor semna pe stat.

Virarea impozitului retinut pe statele de plata se face din subcontul filialelor cu ordin de plata emis si semnat de titularul de subcont.
Dupa efectuarea platii stimulentelor filialele teritoriale vor trimite la compartimentul financiar contabil al SCMD decontul pentru justificarea cheltuielilor la care se vor atasa obligatoriu urmatoarele documente:
Un exemplar original al conventiilor de prestari servicii incheiat si semnat de filiale cu beneficiarii de stimulente;
-Statul de plata original vizat de presedintii de filiale si semnat de beneficiari pentru primirea sumei nete;
- Ordinul de plata prin care s-a virat impozitul;
- Extrasul de cont in care sa fie mentionata suma virata.
Pentru evidenta proprie filialele pastreaza copii ale acestor documente.


2. In vedera decontarii contravalorii carburantilor pentru deplasarile cu autoturismul personal in interesul sindicatului de catre membrii Comitetului Director si sefii departamentelor se va prezenta obligatoriu la decont situatia deplasarilor pe zile cu precizarea numarului de kilometri ai traseelor parcurse si totalul kilometrilor parcursi in functie de care se stabileste cantitate de benzina care se deconteaza la un consum de 10 litri la 100 km echivalenti in oras.

3. Filialele teritoriale care deconteaza combustibil auto pentru autoturismele personale folosite in interesul sindicatului cu aprobarea Birourilor Operative ale filialelor vor prezenta obligatoriu la decont situatia/tabelul cu deplasarile pe zile cu precizarea traseelor, numarului de kilometri ai traseelor parcurse si totalul kilometrilor parcursi in functie de care se stabileste cantitate de benzina care se deconteaza la un consum de 10 litri la 100 km in oras si 7.5 litri la suta de kilometri in afara localitatilor. Totalul kilometrilor parcursi trebuie sa justifice cantitatea de carburant mentionata in bonurile fiscale atasate la decont.

4.Se autorizeaza persoanele desemnate de filialele teritoriale ca administrator de subconturi deschise la BCR astfel:
1.Filiala 1 Lugoj – PROHASCA BUJOR – CNP – 1560204352621
2.Filiala 1 Plenita – CATANA NICOLAE – CNP - 1611005280801
3.Filiala Resita – FRONEK MEOARA – CNP - 2560406113708

5. Secretarul filialei Galati a trimis raportul nr. 482/11.04.20119 prin care a comunicat ca la inceputul lunii ianuarie 2011, a inaintat la sediul central un decont cu documentele justificative originale de cheltuieli efectuate in anul 2010 in valoare de 1.024 lei pentru justificarea avansului de 1.000 lei primit in acelasi an.
Nu a pastrat copii xerox de pe documentele trimise. Reconstituie numai decontul din informatiile pe care le mai are.
Nu se precizeaza cui anume i-a fost trimis decontul dar acesta nu a ajuns la doamna Perianu pentru a fi operat in contabilitatea anului 2010.
Solicita aprobarea pentru trecerea in cheltuieli a decontului si justificarea avansului de 1.000 lei fara prezentarea documentlor de cheltuieli.
Fata de cele raportate de secretarul filialei Galati, Comitetul Director aproba trecerea in cheltuieli a decontului in suma de 1.024 lei fara alte documente justificative si justificarea avansului de 1.000 lei din anul 2010.

Contabil sef,
Lt. Col. (r) Chelu Marin

duminică, 17 aprilie 2011

Comunicat Departament Juridic

COMUNICATUL nr.15 din 14.04.2011
Din motivările instanțelor de judecată din jud. Teleorman și Mehedinți, se desprind următoarele concluzii, care au condus la decizii favorabile membrilor sindicatului:
1. Nulitatea deciziilor de recalculare, deoarece deciziile au fost emise pe perioada când H.G. nr.735/2010 era suspendată prin Decizia nr.338/28.09.2010 a instanței de la Cluj și apoi anulată prin Decizia nr.38/2011 a ICCJ, astfel că H.G. nr.735/2010 fiind suspendată, nu si-a mai produs efectele juridice în perioada 28.09.2010 - 31.01.2011. La data de 31.01.2011 a fost abrogată prin OUG nr.1/2011.
Faptul că ,,laboratorul portocaliu” a interpretat efectul Deciziei nr.338/2010 ca nefiind ,,erga omnes” este acum în favoarea noastră. Ne dorim să aibă cât mai mulți ,,specialiști”, care să interpreteze ,,corect” deciziile instanțelor.
2. Cuantumul pensiilor recalculate nu trebuia diminuat prin utilizarea salariului mediu brut pe economie. Instanța a reținut că aplicarea acestei modalități a pornit de la un raționament nelegal, întrucât autoritatea statului nu poate încălca un drept fundamental, dreptul la pensie, listat în categoria dreptului de proprietate de practica Curții Europene de la Strasbourg, pe motivul că nu-și găsește arhivele.
Începând cu data de 31.01.2011 prin adoptarea OUG. nr.1/2011, obligația pensionarilor de a procura și prezenta documente doveditoare cu veniturile brute/nete, a fost anulată și transferată în sarcina instituțiilor militare.
Pe cale de consecință, activitatea de recalculare a pensiilor s-a dovedit a fi neconformă cu legislația în domeniu.
3. Alte concluzii desprinse de av. Gâlcă din pledoaria la bară, au fost transmise președinților de filiale pentru a fi aduse la cunoștința avocaților desemnați.

DEPARTAMENTUL JURIDIC - 14.04.2011

joi, 14 aprilie 2011

Comunicat SCMD

A 7-A VICTORIE A SCMD
In atentia deputatilor portocalii, rosu-alb-verzi si fara-de-lege

Doamnelor si domnilor deputati,

Din inconstienta, servilism sau de teama i-ati sprijinit pe numitii Boc si Seitan sa incalce Pilonul II al legislatiei comunitare privind legile ocupationale, sa incalce nu numai Constitutia Romaniei si legislatia europeana ci si orice principiu de drept privind neretroactivitatea legii, votand aberatiile legislative numite Legea 263 si 119/2010, ambele bazate pe legea abrogata 19/2000 si pe HG 735/2010, a carei suspendare executorie SCMD a obtinut-o inca de la 28 sept. 2010.
Pe cale de consecinta s-au emis impotriva noastra, a militarilor in rezerva si in retragere niste decizii de pensie, de doua ori nule de drept: o data pentru ca “recalcularea”, in pofida vointei noastre, s-a facut in perioada in care prin hotararea Curtii de Apel Cluj era suspendata si a doua oara pentru ca respectivele decizii de pensie au fost eliberate, in marea majoritate a cazurilor, in perioada 31 dec 2010 -7 ian. 2011, deciin afara termenului final de “recalculare” prevazut de dvs prin vot, care era 28 dec. Va atragem atentia ca prin aceste decizii ni se “nationalizeaza” doua tipuri de proprietate: gradul militar si pensia legal obtinuta in cuantum.
HG 735/2010 a fost inmormantata definitiv de Hotararea ICCJ din 7 ian. 2011 care a precizat ca suspendarea era erga omnes din 28 sept. 2010.
Guvernul a comis o noua ilegalitate emitand OUG 1/2011 prin care incearca sa legitimeze rezultatele ilegale ale HG 735 – deciziile de pensie nule de drept. Pe acestea isi propune OUG 1 sa le “revizuiasca”.
In aceasta situatie, SCMD a actionat in justitie, in mii de procese, dezlantuite pe etape, cauza fiind aceeasi – demonstrarea faptului ca OUG 1/2011 este fara obiect, propunandu-si sa revizuiasca niste decizii de pensie nule de drept. Va informam ca, in pofida ordinelor stricte primite de judecatori si a propagandei imbecile, ca procesele noastre ar fi fara obiect, pana la ora actuala am obtinut castig de cauza in fata a 6 complete de judecata: Alexandria -2, Drobeta Turnu Severin -1, Giurgiu -2, Constanta -1. Cu cataeva minute in urma, presedintele Filialei SCMD Slatina, dl. Col. (r) Dumitru DOGARU (spre regretul meu nu suntem rude) ne-a informat ca s-a pronuntat si Tribunalul Slatina in favoarea noastra. Deci 7 complete de judecata, in ciuda presiunilor, minciunilor si santajului exercitate de liderii dvs. de partid, au stabilit ca deciziile in cauza sunt nule de drept, deci OUG 1 este fara obiect.
Va pregatiti, cu aceeasi indolenta, lipsa de responsabilitate si de implicare, dovedite si pana acum, sa transformati prin votul dvs respectiva ordonanta in lege. Consideram ca este de datoria noastra sa va atragem atentia ca, daca veti comite si aceasta noua ticalosie, mai devreme sau mai tarziu, veti deveni obiectul puterii judecatoresti pe care o batjocoriti in asemenea hal si veti plati. Vom face publice listele cu cei care vor vota transformarea aberantei OUG 1/2011 in lege. Si, din acel moment, vom declansa campania de imagine impotriva dvs, in circumscriptiile electorale de care tineti.
In mod deosebit atragem atentia sustinatorilor d-lui Vasile Blaga ca acesta este momentul in care isi pot spala rusinea trecutului si in care se pot rupe prin vot de o companie care nu-i onoreaza.
Jos Guvernul! Jos legile genocidului!

Honor et Patria! Vae victis!

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

marți, 12 aprilie 2011

Victorie in justitie

A 6-a victorie a SCMD in justitie
Un al doilea complet de judecata de la Tribunalul Giurgiu a dat ieri, 11.04.2011, verdict in favoarea noastra, pe pasul 1a. Deciziile de pensie „recalculata” pe care OUG 1/2011 se pregateste sa le revizuiasca sunt nule de drept.
Ar fi bine ca si deputatii si senatorii Puterii sa afle de la filialele SCMD ca se pregatesc sa transforme in lege o ordonanta fara obiect. Cu alte cuvinte, o ordonanta care se pregateste sa legalizeze falsul asa cum presedintele Basescu a promulgat ca lege falsul comis de Roberta Anastase prin numararea voturilor la adoptarea Legii sistemului unitar de pensii.
In acest context va anuntam ca s-a sistat trimiterea deciziilor de pensie revizuita (proces incheiat la 15.03.2011) cu exceptia cazurilor de pensii marite din burta, in special la subofiteri si maistri militari.
Intreaga reforma a sistemului national de aparare, infaptuita in vederea integrarii in NATO si UE, a fost practic aruncata in aer cu costuri enorme.
Cine va raspunde pentru modul in care a fost cheltuit inutil banul public, din oct. 2009 si pana in prezent? Cine va raspunde pentru anarhia in care a fost aruncat organismul militar, autoexclus la ora actuala din cadrul prevazut de NATO si UE?
Am redevenit tara piramidelor construite cu fundul in sus!
In ceea ce ne priveste, vor urma si alte ”succesuri”, pentru ca nu toti judecatorii sunt santajabili.

Honor et Patria! Vae victis!
PESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

COMUNICAT SCMD- Noi abordari

11.04.2011
SCMD SI SOCIETATEA CIVILA. NOI ABORDARI

In atentia doamnelor si domnilor presedinti ai filialelor SCMD din teritoriu

In perspectiva acutizarii conflictului dintre militarii in rezerva si in retragere si actuala Putere si in perspectiva alegerilor locale, pentru cresterea capacitatii combative a filialelor recomandam experimentul de la Brasov.
In contextul slabirii increderii sindicatelor si federatiilor in liderii centralelor sindicale numeroase organizatii sindicale se orienteaza spre o cooperare stransa cu SCMD, de asemenea, numeroase ONG-uri (uniuni, asociatii, etc., ale militarilor sau civililor).
In acest context, la Brasov, filiala SCMD, impreuna cu 9 (noua) sindicate si ONG-uri locale, au intemeiat un nou ONG, cu personalitate juridica, ceea ce inseamna ridicarea capacitatii de actiune de la circa 600 la 10.000 de persoane. Este o forma de reorganizare a societatii civile, in jurul a ceea ce reprezinte, peste tot in lume, coloana vertebrala a acesteia – militarii in rezerva.
Ar fi de dorit, ca in toate marile centre ale tarii, filialele SCMD sa polarizeze atentia si vointa de actiune a tuturor reprezentantilor locali ai societatii civile.
Pentru amanunte, pentru cunoasterea experimentului si a pasilor necesari, doritorii pot lua legatura cu domnul Gl. Mr. (r) Prof. univ. Petrisor MANDU, presedintele Filialei Brasov a SCMD.
In forme asemanatoare, filialele SCMD pot sa-si puna intreaga experienta organizatorica si pot cataliza intreaga vointa de actiune a tuturor celor nemultumiti, in toate centrele de garnizoana.
La nivel central, suntem pe cale de a incheia un protocol de colaborare cu Federatia Nationala a Muncii.

Honor et Patria! Vae victis!

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) Mircea DOGARU

miercuri, 6 aprilie 2011

Comunicat Departament Juridic

COMUNICATUL nr.12 din 06.04.2011
În atenția președinților filialelor SCMD:

Din informațiile deținute de SCMD rezultă că la nivelul filialelor teritoriale au existat inițiative, concretizate în memorii, adresate organizațiilor și organismelor europene (Consiliul Europei, Parlamentul European, CEDO, etc.), structurilor NATO și ONU.
Pentru a stabili o strategie unitară, președinții de filiale sunt rugați să ne înainteze aceste demersuri, în situația în care au fost demarate asemenea inițiative, în format electronic sau prin poștă. In cazul în care se dorește, se pot consemna și idei individuale ale membrilor de sindicat în vederea formulării unor demersuri viitoare la instituțiile europene.

DEPARTAMENTUL JURIDIC 06.04.2011

Comunicat SCMD

06.04.2011
In atentia Birourilor Operative ale filialelor noastre


Va prezint strategia adversarilor nostri pentru anul in curs:

Intrucat SCMD a rezistat atat acuzelor imbecile aduse tuturor celor care la Bucuresti sau in filialele din teritoriu s-au ilustrat in apararea obiectivelor sale, santajelor si persuasiunii (la ce mai luptati pentru ca ati obtinut pensiile inapoi si procesele voastre sunt fara obiect!...), mai mult, a ajuns temut de Putere, curtat de partide si de federatiile sindicale, puterea politica a adoptat urmatoarea strategie:
• Pe 07.02.2011, toti judecatorii au fost chemati la CSM si li s-a pus in vedere ca pana la schimbarea totala a jurisprudentei impotriva acelei surprinzatoare decizii erga omnes data de ICCJ, ce verdicte sa dea in litigiile cu noi: “”actiune fara obiect””. Va reamintim ca obiectul nostru este nu HG 735/2010, suspendata executoriu inca din sept. 2010, ci deciziile de pensii, nule de drept, emanate intre 20.12.2010-07.01.2011 ilegal si care fac obiectul OUG 1/2011. Daca acestea sunt declarate nule de tribunale (vezi victoriile de la Alexandria si Drobeta Turnu Severin), OUG 1 nu mai are ce sa revizuiasca, deci ramane ea insasi “”fara obiect””. Cu alte cuvinte ne aflam in fata unui clar caz de hot (Basescu, Boc, Oprea, Igas, Maior, etc) care striga hotii!
• In perioada urmatoare vor continua santajele (amenintari la adresa copiilor si altor rude apropiate care lucreaza in sistemul militar) pentru demobilizarea membrilor Birourilor Operative, Comitetului Director si coordonatorilor Departamentelor SCMD.
• Vor continua promisiunile de reactivare a membrilor din conducerea Birourilor Operative (cazul Fotache – Pitesti) acestea extinzandu-se asupra subofiterilor si maistrilor militari sub 50 de ani. Persoane multe, bani putini si pe termen scurt. Deasemenea, promisiuni de angajare ca civili la primarii, consilii locale, firmele dependente de Udrea. Dupa obtinerea rezultatului (bulversarea activitatii SCMD inainte de alegeri) vor fi dati din nou afara.
• O importanta masa de membri PDL si UNPR, fosti militari, vor invada, din ordin, SCMD, ascuzandu-si cu grija apartenenta politica. Vor fi cat se poate de utili filialelor si de revolutionari, pana la atingerea scopului – infiltrarea in Birourile Operative.
• OPSNAJ furnizeaza, la ordin, date despre retetele compensatorii, adica despre afectiunile de care sufera membrii cu greutate ai SCMD din filiale si CD. In ce scop? Putem doar sa banuim.
• S-au cerut si se cer in continuare date despre trecutul, prezentul si mai ales proprietatile pe care le au membrii SCMD sau familiile lor.
• Se cer date despre firmele pe care le au membrii SCMD si familiile lor.
• S-a cerut reluarea de catre infiltrati a atacurilor mizand discreditarea tuturor celor care, actinand practic in detrimentul propriilor familii, dezinteresat, zi lumina, in interesul SCMD, au obligat si obliga Puterea sa-si schimbe in permanenta planul privind distrugerea categoriei socio-profesionale a militarilor, mergandu-se pana la preluarea teatrala a unor obiective ale SCMD. De exemplu, nu SCMD in toamna lui 2010 ci noi, Oprea, in februarie 2011, am desfiintat HG 735/2010 sau ordinul M 101 (in speranta ca suntem atat de prosti incat sa nu ne punem intrebarea – la ce le-ati mai inventat daca le-ati abrogat?). Nu SCMD ci noi, Basescu, Oprea, am impus reluarea in februarie a pensiilor din decembrie si pastrarea celor crescute aleatoriu. Nu noi ci SCMD minte, nu SCMD ci noi va vrem binele, etc.

Important este faptul ca le este intr-atat frica de SCMD incat, daca ne pastram coeziunea, vor merge pana la a retracta si ideea pierderii statutului nostru de militari in rezerva. Va reiesi ca, nu riposta SCMD ci bunavointa dl. Oprea ne va reda statutul. Evident, se spera ca vom fi din nou atat de prosti incat nu ne vom pune intrebarile: dar cine ne-a luat statutul? Cine ne-a facut mai intai “”asistati””, apoi “”beneficiari proveniti din …”” si, mai nou, “”foste cadre militare””? Este adevarat, avem multi disperati intrati in randurile SCMD doar de frica pierderii cuantumului pensiei. Dar majoritatea membrilor SCMD si-au pastrat intacta onoarea si demnitatea de militar si lupta de frica pierderii iremediabile a Romaniei!
Concluzia noastra este ca aceasta putere a bolsevicilor portocalii, care va dezlantui in luna mai in Parlament, impotriva noastra, seria legilor “”lustratiei””, luandu-ne din nou drepturile, inclusiv de pensie, pentru ca am servit in institutii care au sprijinit regimul proclamat de ultimul comunist Traian Basescu (declarat ca atare in alegerile din 2004) –“” ilegitim si criminal””, trebuie sa cada nu maine, nu poimane ci … alaltaieri, pentru ca altfel nu va mai ramane nimic in 2012, nici din noi, nici din Tara!
Vom continua asadar sa ne batem in justitie, in Parlament, in strada, inauntru si in afara tarii, pentru ca nu exista alta solutie decat victoria noastra deplina, urmata de pedepsirea initiatorilor genocidului la care suntem supusi.
”Mai bine un sfarsit cu groaza, decat o groaza fara de sfarsit!”

Honor et Patria! Vae victis!

Presedintele SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU
COMUNICATUL nr. 11 din 04.04.2011
Vă prezentăm situaţia proceselor pe rol, având ca asistenţă şi reprezentare
pe avocatul Graziela Bârlă:

1 – Dosar nr. 49780/3/2009

Obiect: abrogarea Cap. IV din Legea nr.329/2009 privind restricţionarea cumulului pensiei cu salariul în sistemul bugetar, reclamant fiind SCMD
Stadiu: S-a promovat recurs la Tribunalul Municipiului Bucureşti
Termen de judecată: 20.04.2011

2 – Dosar nr. 10866/3/2010

Obiect: abrogarea Cap. IV din Legea nr.329/2009 privind restricţionarea cumulului pensiei cu salariul în sistemul bugetar, reclamanţi fiind poliţiştii comunitari
Stadiu:
În şedinţa din 23.03.a.c., avocatul a solicitat judecătorului să i se admită o întrebare prealabilă adresată Curţii Europene de Justiţie de la Luxemburg privind obţinerea unui punct de vedere din partea acestei instituţii europene, vizând neconcordanţa dintre legislaţia europeană şi conţinutul Cap. IV din Legea nr.329/2009. Judecătorul a cerut, la rândul său, ca reclamanţii înscrişi în lista comună existentă la instanţă, să fie trecuţi pe liste separate, corespunzător domiciliilor acestora.
Pentru a putea îndeplini cererea judecătorului, d-l Rinciog D-tru, şeful secretariatului tehnic al SCMD, a făcut o noapte albă, scanând voluminosul dosar şi constituind documentele solicitate. A doua zi acestea au fost depuse la instanţă. Pe data de 30.03. urma ca judecătorul să se pronunţe pe cele două motive.
În mod surprinzător și complet nejustificat, pronunţarea a avut loc mai repede faţă de data stabilită prin încheierea de şedinţă: s-a respins acţiunea către Curtea Europeană de Justiţie de la Luxemburg ca neîntemeiată, iar disjungerea nu a mai fost menţionată, deschizându-se calea recursului.
Av. Graziela Bârlă va promova RECURS în termenul legal.
Termen de judecată: se va comunica

3 – Dosar nr. 2756/2/2010

Obiect: discriminare (neinvitarea SCMD la dialogul privind proiectul legii unice de pensionare). Pârâţi: Boc – Şeitan – Guvernul României
Stadiu: Pe rol la Curtea de Apel Bucureşti
Termen de judecată: 17.05.2011

4 – Dosar nr. 6965/2/2010

Obiect: tratamentul discriminatoriu dintre militari/poliţişti şi magistraţi prevăzut de Legea nr.119/2010
Stadiu: pe rolul instanţei
Termen de judecată: se va comunica

DEPARTAMENTUL JURIDIC 04.04.2011

sâmbătă, 2 aprilie 2011

Comunicat Departament Juridic

COMUNICATUL nr. 10 din 01.04.2011
1 - SCMD atrage atenția că ,,în laboratoarele portocalii” se pregătește un act normativ care să anuleze creșterile pensiilor recalculate. Se pare că obiectivul de economii la bugetul de stat, prin recalcularea pensiilor militarilor, s-a TRANSFORMAT ÎN EȘEC, întrucât s-au triplat sumele destinate acoperirii nivelului pensiilor recalculate.
2 – Circulă pe internet mesaje care indică faptul că președinții Curților de Apel au fost ,,instruiți”, în data de 07.02.2011, ca soluțiile date de aceste instanțe să fie în defavoarea noastră. Chiar dacă s-a desfășurat o asemenea ședință, avem încredere în magistrații care au verticalitate și care vor respecta spiritul legii, drepturile fundamentale ale omului și nu ,,sugestiile de moment”.
Această otravă, picurată în sufletele noastre, ar avea ca efect descurajarea în depunerea acțiunilor noastre la tribunale pentru anularea deciziilor de recalculare a pensiilor (Pasul 1b) și deciziilor de revizuire a pensiilor recalculate, și implicit pierderea războiului cu ,,ciuma portocalie”. Față de această manevră, țintele noastre sunt și rămân:
- Recâștigarea statutului de militar rezervist;
- Recâștigarea cuantumului pensiei vechi;
- Recâștigarea dreptului la muncă.
Nimeni și nimic nu ne va opri pentru a ne recâștiga aceste drepturi constituționale.

DEPARTAMENTUL JURIDIC 01.04.2011