duminică, 30 septembrie 2012

COMUNICAT

Joi 04.10.2012 , are loc Adunarea Generala a SCMD Filiala 1 Galati ; Activitatea se desfasoara la orele 11.00 si are urmatoarea ordine de zi : 1. Bilantul activitatii filialei in perioada martie 2011 - septembrie 2012 ; 2. Analiza derularii proceselor in justitie in perioada 2010-2012 ; 3. Executia bugetara a filialei in anul 2011 si stadiul acesteia in 2012; 4. Stadiul achitarii cotizatiei pe anul 2012 ; 5. Dezbaterea proiectelor de hotarari afisate de Comitetul Director , formularea propunerilor de imbunatatire si prezentarea acestora in cadrul C.N.R. ; 6. Completarea Biroului Operativ al Filialei 1 Galati in urma plecarilor unor membri; 7. Stabilirea mandatului de delegare a Filialei 1 Galati la C.N.R.; 8. Diverse; Rugam sa participe la adunare toti membrii de sindicat (chiar daca nu au achitat cotizatia la zi ) ; Veti avea asupra dumneavoastra legitimatia de membru si ultima chitanta de achitare a cotizatiei (pentru cei care nu le-au prezentat). Biroul Operativ al Filialei 1 Galati a SCMD.

EVIDENTA RECALCULARE GALATI 2011

1) 1720/121/2011- ALEXA FLORIN si alti 49 reclamanti- Tribunal Galati- a dispus suspendarea cauzei. Am repus pe rol- nu s-a fixat inca termenul. Termen :________________ 2) 1847/121/2011- NICHITOV MARIAN si alti 54 reclamanti- Tribunal Galati- a dispus suspendarea cauzei. Am repus pe rol- nu s-a fixat inca termenul. Termen :________________ 3) 1846/121/2011- ACIOBANITEI VALERICA si alti 53 reclamanti- Tribunal Galati- admite contestatia. Anuleaza deciziile emise contestatorilor de catre intimata in baza Legii 119/2010. Curtea de Apel Galati- admite recursul declarat de intimata Casa Sectoriala de Pensii a MApN impotriva sentintei nr. 1806/17.10.2011 pronuntata de Tribunalul Galati pe care o modifica in sensul ca: respinge contestatia ca fiind lipsita de interes. 4) 3690/121/2011- ALEXA FLORIN si alti 21 reclamanti Tribunal Galati- admite contestatia. Anuleaza deciziile emise contestatorilor de catre intimata in baza Legii 119/2010. Curtea de Apel Galati- admite recursul declarat de intimata Casa Sectoriala de Pensii a MApN impotriva sentintei nr. 1807/17.10.2012 pronuntata de Tribunalul Galati pe care o modifica in sensul ca: respinge contestatia ca fiind lipsita de interes. 5) 4656/121/2011- AVRAM AUREL si alti 20 reclamanti- Tribunalul Galati 20/09/2011 244 c.pr.civ Solutie: Suspendă judecarea cauzei în baza disp. art.244 pct.1 Cod procedură civilă până la soluţionarea irevocabilă a dosarelor nr.1720/121/2011, nr.1846/121/2011, nr.1847/121/2011 ale Tribunalului Galaţi. 6) 1719/121/2011- AVRAM AUREL si alti 32 reclamanti Tribunalul Galati- respinge actiunea ca fiind lipsita de obiect. Curtea de Apel Galati- respinge ca nefondat recursul declarat de SCMD impotriva sentintei civile nr. 1774/10.10.2011 pronuntata de Tribunalul Galati. 7) 4655/121/2011- AVRAM AUREL si alti 29 reclamanti Tribunalul Galati- respinge ca fiind lipsite de interes contestatiile formulate. Nu s-a comunicat sentinta- vom declara recurs la comunicare. 8) 5111/121/2011- APOSTOL ADRIAN si alti 26 reclamanti Tribunalul Galati -Suspendă judecarea cauzei în baza disp. art. 244 pct. 1 C.p.civ. până la soluţionarea irevocabilă a dosarelor 1846/121/2011 şi nr. 1847/121/2011 ale Tribunalului Galaţi. . 9) 5110/121/2011- ANGHEL MARIAN si alti 25 reclamanti Tribunalul Galati- respinge ca fiind lipsite de interes contestatiile formulate. Nu s-a comunicat sentinta- vom declara recurs la comunicare. 10) 5164/121/2011- BUTUC ILICI- si alti 26 reclamanti Tribunalul Galati- respinge contestatiile formulate de reclamanti prin SCMD ca prematur formulate. Am declarat recurs. Asteptam termen. 11) 5165/121/2011- ACIOBANITEI VALERICA si alti 27 reclamanti Tribunalul Galati -Admite excepţia autorităţii de lucru judecat faţă de reclamanţii Aciobaniţei Valerica, Atanasiu Sergiu, Daniciuc Titi, Ifrim Gheorghe, Ion Valerica, Laes Vasile, Lungu Sorin, Maricuţ Dumitru, Mihai Costel şi Nica Florinel şi, în consecinţă, va respinge acţiunea acestora pentru autoritate de lucru judecat. Respinge ca nefondată excepţia inadmisibilităţii. Admite excepţia lipsei de interes. Respinge ca fiind lipsită de interes acţiunea formulată de reclamanţii Amarinei Ovidiu, Bostan Gheorghe, Chiriac Nicu, Coblas Marcel, Cojocariu Constantin Viorel, Dragan Nelu, Dudu Ioan, Dumitrache Ionel, Dumitriu Lucian, Nichitov Marian, Parvanov Mihai, Pascu Daniel, Paun Iulian, Pavel Giorgica, Petcana Constantin, Popa Dumitru, Popa Lili, Robu Marian. Curtea de Apel Galati- termen recurs 08.11.2011 12) 3270/121/2011- BADEA MARINELA si alti 4 reclamanti/ Dosarul a fost preluat de Av. Sirbu in recurs-si nu s-a declarat recurs de catre SCMD pentru ca termenul de declarat recurs era trecut. Tribunalul Galati Admite excepţia prematurităţii formulării contestaţiei împotriva deciziilor de recalculare. Respinge contestaţiile împotriva deciziilor de recalculare ca prematur formulate. Admite excepţia lipsei de obiect a capătului de cerere privind obligarea la plata diferenţei dintre pensia de serviciu şi cea recalculată. Respinge acest capăt de cerere ca fiind lipsit de obiect. Admite capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata dobânzii. Obligă pe pârâtă să plătească reclamanţilor suma reprezentând dobânda legală aferentă sumelor reprezentând diferenţa dintre pensia de serviciu şi pensia recalculată, de la data scadenţei şi până la data plăţii. Respinge capătul de cerere privind cheltuielile de judecată ca nefondat. Curtea de Apel Galati- respinge recursul declarat de parata Casa Sectoriala de Pensii a MapN impotriva sentintei nr. 1948/09.11.2011 a Tribunalului Galati. 13) 3632/121/2011- CATANOIU SERGIU si alti 2 reclamanti Tribunalul Galati- respinge contestaia formulata impotriva Hotararilor Comisie de solutionare a contestatiilor ca fiind fara obiect. Respinge contestatia formulata impotriva deciziei de reclaculare a pensiilor emise in baza Legii 119/2010 ca fiind ramasa fara obiect. Curtea de Apel Galati- respinge ca nefondate recursurile declarate impotriva sentintei civile nr, 1233/2011 pronuntata de Tribunalul Galati. 14) 1845/121/2011- BALCINOIU STELIAN si alti 7 reclamanti Tribunalul Galati- Respinge contestatia formulata impotriva deciziei de reclaculare a pensiilor emise in baza Legii 119/2010 ca fiind ramasa fara obiect. Curtea de Apel Galati- respinge recursul declarat de SCMD impotriva sentintei civile nr 1231/09.06.2011 pronuntata de Tribunalul Galati.

RAPORT DOSARE GALATI

MAPN D 1067/121/2012 - revizuire Fond - in 27.02.2012 s-a amanat cauza pentru lipsa de procedura cu paratii - in 05.04.2012 s-a respins cererea: Admite excepţia prematurităţii formulării acţiunii. Respinge acţiunea ca fiind prematur formulată. - in 19.04.2012 am declarat recurs. Recurs - in 11.09.2012: DEC.1624-Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanţi împotriva sentinţei civile nr.698/5.04.2012 a Tribunalului Galaţi. Opinie separată Admite recursul reclamanţilor prin Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere împotriva sentinţei civile nr.698/5.04.2012 a Tribunalului Brăila pe care o casează şi trimite cauza la aceeaşi instanţă pentru continuarea judecăţii. DEPUNEM ACTIUNE NOUA D 1065/121/2012 - revizuire Fond - in 01.03.2012 s-a respins cererea: Admite excepţia prematurităţii.Respinge acţiunea, ca fiind prematur formulată. - In 19.04.2012 am declarat recurs Recurs - in 04.09.2012 s-a amanat cauza - in 07.09.2012 s-a pronunta instanta: DEC.1535/2012 Admite recursul declarat de contestatori. Casează sentinţa civilă nr.531/13.03.2012 a Tribunalului Galaţi şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă. Asteptam ca Tribunalul Galati sa dea termen. D 1064/121/2012 - revizuire Fond - in 27.02.2012 s-a amanat cauza pentru lipsa procedura cu paratii - in 30.03.2012 s-a amanat pronuntarea - in 05.04.2012 s-a respins cererea. Admite excepţia prematurităţii formulării acţiunii. Respinge acţiunea ca fiind prematur formulată. - In 19.04.2012 s-a declarat recurs Recurs - in 20.09.2012 s-a amanat pronuntarea . - in 24.09.2012 se respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanţi împotriva sentinţei civile nr. 697/05.04.2012 a Tribunalului Galaţi, pronunţată în dosarul de fond nr. 1064/121/2012. D 1066/121/2012 - revizuire Fond - in 01.03.2012 s-a amanat pronuntarea - in 13.03.2012 s-a respins cererea. Admite excepţia prematurităţii.Respinge acţiunea, ca fiind prematur formulată. - In 19.04.2012 s-a declarat recurs Recurs - in 06.09.2012 s-a respins recursul ca nefondat. DEPUNEM ACTIUNE NOUA D 1059/121/2012 - revizuire Fond - in 27.02.2012 s-a amanat pentru lipsa procedura cu paratii - in 30.03.2012 s-a amanat pronuntarea in 05.04.2012 - in 05.04.2012 s-a respins cererea. Admite excepţia prematurităţii formulării acţiunii. Respinge acţiunea ca fiind prematur formulată. - In 19.04.2012 s-a declarat recurs. Recurs - in 13.09.2012 s-a respins recursul ca nefondat. DEC.1586/2012 Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanţi împotriva sentinţei civile nr.695/05.04.2012 a Tribunalului Galaţi. OPINIE SEPARATĂ Admite recursul reclamanţilor. Casează sentinţa şi trimite cauza la aceeaşi instanţă pentru continuarea judecăţii. DEPUNEM ACTIUNE NOUA D 1061/121/2012 - revizuire Fond - in 27.02.2012 s-a amanat pentru lipsa procedura cu paratii - in 30.03.2012 s-a amanat pronuntarea in 05.04.2012 - in 05.04.2012 s-a respins cererea. Admite excepţia prematurităţii formulării acţiunii. Respinge acţiunea ca fiind prematur formulată. - In 19.04.2012 s-a declarat recurs. Recurs - 25.09.2012 D 1058/121/2012 - revizuire Fond - 01.03.2012 amana pronuntarea - 13.03.2012 respinge cererea. Admite excepţia prematurităţii.Respinge acţiunea, ca fiind prematur formulată. - 19.04.2012 am declarat recurs Recurs - 13.09.2012, EC.1585/2012 Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenţi împotriva sentinţei civile nr.529/13.03.2012 a Tribunalului Galaţi. OPINIE SEPARATĂ Admite recursul reclamanţilor. Casează sentinţa şi trimite cauza spre continuarea judecăţii în fond. DEPUNEM ACTIUNE NOUA D 1068/121/2012 - revizuire Fond - in 27.02.2012 amana. pentru lipsă de procedură cu pârâţii - in 30.03.2012 se amana pronuntarea pentru 05.04.2012 - in 05.04.2012 se respinge cererea. Admite excepţia prematurităţii.Respinge acţiunea, ca fiind prematur formulată. - 19.04.2012 am declarat recurs Recurs - in 02.10.2012, D 1069/121/2012 - revizuire Fond - 01.03.2012 amana pronuntarea - 13.03.2012 respinge cererea. Admite excepţia prematurităţii.Respinge acţiunea, ca fiind prematur formulată. - 19.04.2012 am declarat recurs Recurs - 11.09.2012, EC.1585/2012 DEC.1557-Respinge ca nefondat recursul declarat de contestatori împotriva sentinţei civile nr.533/13.03.2012 pronunţată de Tribunalul Galaţi. DEPUNEM ACTIUNE NOUA D 1218/121/2012 - revizuire Fond - in 06.03.2012 s-a amanat cauza pentru lipsa procedura - in 03.04.2012 s-a amanat cauza pentru studiul întâmpinării şi pentru ca reprezentatul reclamanţilor să depună la dosar înscrisuri suplimentare. - In 07.05.2012 s-a dispus suspendarea cauzei in temeiul art. 155/1 C.pr.Civ. Am formulat cerere de repunere a cauzei pe rol. Inca nu s-a fixat termen de judecata. D 1672/121/2012 - revizuire Fond - in 21.03.2012 s-a amanat cauza pentru ca reclamanţii să semneze acţiunea sau pentru ca apărătorul acestora să facă dovada calităţii de reprezentant - in 11.04.2012 s-a amanat cauza pentru lipsa de procedura parati - in 23.05.2012 s-a amanat cauza pentru lipsă procedură cu pârâtul MAI - in 27. 06.2012 s-a amanat cauza pentru pentru comunicarea cererii completatoare la acţiune - in 31.08.2012 s-a amanat cauza pentru studiul înscrisurilor comunicate în instanţă - 09.10.2012 D 5164/121/2012 - recalculare Fond - in 12.10.2011 s-a amanat cauza Pentru a se comunica Ministerului Apărării Naţionale o copie a acţiunii introductivă şi a precizărilor formulate de reprezentantul reclamanţilor. - In 10.11.2011 s-a amanat pronuntarea pentru 16.11.2011 - In 16.11.2011 s-a respins cererea. Respinge contestaţiile formulate de reclamanţi prin reprezentant Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere, ca prematur formulate. - In 10.02.2012 am declarat recurs Recurs - in 08.05.2012 s-a suspendat in baza art. 242 pct. 2 C.pr.civ. Am depus cerere de repunere pe rol. Inca nu s-a fixat termen de judecata. MAI D 1062/121/2012 - revizuire Fond - in 01.03.2012 s-a amanat pronuntarea pentru 13.03.2012 - in 13.03.2012 s-a respins cererea. Admite excepţia prematurităţii.Respinge acţiunea, ca fiind prematur formulată. - In 19.04.2012 am declarat recurs Recurs - in 24.05.2012 se suspenda in baza art. 242 C.pr.civ. - in 20.09.2012 se amana pronuntarea pentru 24.09.2012. - in 24.09.2012 respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanţi împotriva sentinţei civile nr. 530/13.03.2012 a Tribunalului Galaţi, pronunţată în dosarul de fond nr. 1062/121/2012. D 3081/121/2012 - revizuire Fond - in 24.05.2012 s-a amanat pentru depunere acte - in 21.06.2012 s-a amanat pentru lipsa relatii parata - in 21.08.2012 s-a respins contestatia ca nefondata Cand vom primi sentinta vom declara recurs. D 1658/121/2012 – declinat la Tribunalul Bucuresti in 09.04.2012, inca nu are termen D 1217/121/2012 - revizuire Fond - in 23.03.2012 s-a respins cererea. Admite excepţia lipsei calităţii procesuala pasive a Ministerului Administraţiei si Internelor. Respinge acţiunea formulata in contradictoriu cu Ministerul Administraţiei si Internelor pentru lipsa calitate procesuala pasiva.Respinge actiunea formulată în contradictoriu cu Casa de Pensii Sectorială a ministerului Administraţiei şi Internelor ca nefondata. - In 05.06.2012 am declarat recurs Recurs - 11.10.2012 D 2244/121/2012 – revizuire Fond - in 25.04.2012 s-a amanat pentru studiul şi, respectiv, comunicarea întâmpinării depusă de Casa de Pensii Sectorială a MAI; pentru comunicarea cererii completatoare la acţiunea iniţială - in 21.05.2012 s-a amanat cauza - in 28.06.2012 s-a amanat cauza - in 31.08.2012 s-a amanat cauza pentru comunicarea precizărilor - 10.10.2012 D 4402/121/2012 – revizuire cu raspuns la contestatie (reclamantii din D 1062/121/2012) Fond - 26.10.2012 SRI D 1216/121/2012 - revizuire Fond - in 06.03.2012 s-a amanat cauza pentru lipsa procedura - in 03.04.2012 s-a amanat cauza pentru comunicarea precizărilor formulate de către reprezentanta reclamantului şi pentru legala îndeplinire a procedurii de citare. - In 07.05.2012 Dispune suspendarea judecării cauzei în temeiul disp.art. 155/1 C.pr.civ. Am formulat cerere noua de repunere pe rol. Inca nu s-a fixat termen. D 3641/121/2012 – regularizare Fond - 26.09.2012 D 3640/121/2012 – regularizare Fond - in 18.09.2012 .03.2012 s-a amanat cauza pentru lipsa procedura citare - 17.10.2012

luni, 3 septembrie 2012

DOSARE DECIZIA DE REVIZUIRE 2012 SRI

1 sindicat BACIU NECULAI 1216/121/2012 20.09.2012

DOSARE DECIZIA DE REVIZUIRE 2012 MApN

DOSARE DECIZIA DE REVIZUIRE 2012 MINISTERUL APARARII NATIONALE termen recurs termen 1 BORDEIANU IANCU A1 1067/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 2 PREDA CONSTANTIN A1 1067/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 3 VULPE ION A1 1067/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 4 FILIPESCU HORIA- MUGUREL A1 1067/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 5 ARUSCUTEI STEFAN A1 1067/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 6 BOSNEAGA COSTICA A1 1067/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 7 GIRLEANU ILIE A1 1067/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 8 DANAILA MATEI A1 1067/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 9 ANDREI ION A1 1067/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 10 ZAHARIA LAURENTIU A1 1067/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 11 POJOGA DUMITRU A1 1067/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 12 GHERGHISAN ION A2 1065/121/2012 04.09.2012 8.30 recurs 13 NEGOITA LAURENTIU A2 1065/121/2012 04.09.2012 8.30 recurs 14 STEFAN GHEORGHE A2 1065/121/2012 04.09.2012 8.30 recurs 15 PARVANOV MIHAI A2 1065/121/2012 04.09.2012 8.30 recurs 16 CRISTEA MARIUS A2 1065/121/2012 04.09.2012 8.30 recurs 17 POPA DUMITRU A2 1065/121/2012 04.09.2012 8.30 recurs 18 DUMITRESCU STEFAN A2 1065/121/2012 04.09.2012 8.30 recurs 19 NICODIM ION A2 1065/121/2012 04.09.2012 8.30 recurs 20 LUPASCU MIRCEA A3 1064/121/2012 20.09.2012 8.30 recurs 21 ILINCA CORNEL A3 1064/121/2012 20.09.2012 8.30 recurs 22 PETCU VASILE A3 1064/121/2012 20.09.2012 8.30 recurs 23 GOGU GHEORGHE A3 1064/121/2012 20.09.2012 8.30 recurs 24 HULEA IONEL A3 1064/121/2012 20.09.2012 8.30 recurs 25 MANOLACHE VASILE A3 1064/121/2012 20.09.2012 8.30 recurs 26 CHILIAN EUGENIU A3 1064/121/2012 20.09.2012 8.30 recurs 27 URSU STEFAN A3 1064/121/2012 20.09.2012 8.30 recurs 28 VLAD ILIE A3 1064/121/2012 20.09.2012 8.30 recurs 29 PAVAL GHEORGHE A3 1064/121/2012 20.09.2012 8.30 recurs 30 PLAI CONSTANTIN A4 1066/121/2012 06.09.2012 8.30 recurs 31 VEDI ADRIAN- OVIDIU A4 1066/121/2012 06.09.2012 8.30 recurs 32 TATARU VASILE A4 1066/121/2012 06.09.2012 8.30 recurs 33 BURUIANA DAN A4 1066/121/2012 06.09.2012 8.30 recurs 34 PETRACHE DORINA A4 1066/121/2012 06.09.2012 8.30 recurs 35 PETRACHE GHEORGHE A4 1066/121/2012 06.09.2012 8.30 recurs 36 NICA FLORINEL A4 1066/121/2012 06.09.2012 8.30 recurs 37 BADEA MARINELA A4 1066/121/2012 06.09.2012 8.30 recurs 38 TITIREU ARDEALU A4 1066/121/2012 06.09.2012 8.30 recurs 39 BUTNARU DANUT A4 1066/121/2012 06.09.2012 8.30 recurs 40 MUNTEANU VASILE A4 1066/121/2012 06.09.2012 8.30 recurs 41 BADIN DORU A5 1059/121/2012 13.09.2012 8.30 recurs 42 BREDEANU RADU A5 1059/121/2012 13.09.2012 8.30 recurs 43 BUZATU IOAN A5 1059/121/2012 13.09.2012 8.30 recurs 44 CHIRITA DAN A5 1059/121/2012 13.09.2012 8.30 recurs 45 LAES VASILE A5 1059/121/2012 13.09.2012 8.30 recurs 46 SIRBU AUREL A5 1059/121/2012 13.09.2012 8.30 recurs 47 BARBOI GHEORGHITA A5 1059/121/2012 13.09.2012 8.30 recurs 48 TODIROAE DANUR A5 1059/121/2012 13.09.2012 8.30 recurs 49 ANDRIU ADRIANA BRINDUSA A5 1059/121/2012 13.09.2012 8.30 recurs 50 MARIN IONEL A6 1061/121/2012 25.09.2012 8.30 recurs 51 HULEA GHEORGHE A6 1061/121/2012 25.09.2012 8.30 recurs 52 BLANARU ION- FLORIN A6 1061/121/2012 25.09.2012 8.30 recurs 53 DUMITRU EUGEN ANTON A6 1061/121/2012 25.09.2012 8.30 recurs 54 PLESU VINTILA A6 1061/121/2012 25.09.2012 8.30 recurs 55 PAIU VALENTIN ALEXANDRU A6 1061/121/2012 25.09.2012 8.30 recurs 56 CONDRACHE MARICEL A6 1061/121/2012 25.09.2012 8.30 recurs 57 PODASCA COSTICA A6 1061/121/2012 25.09.2012 8.30 recurs 58 BRAESCU VALENTIN A6 1061/121/2012 25.09.2012 8.30 recurs 59 POPESCU MIRCEA- CONSTANTIN A6 1061/121/2012 25.09.2012 8.30 recurs 60 BORS GHEORGHE A6 1061/121/2012 25.09.2012 8.30 recurs 61 GIUREA MIRCEA A6 1061/121/2012 25.09.2012 8.30 recurs 62 NICULESCU NICU A6 1061/121/2012 25.09.2012 8.30 recurs 63 SILIAN IOAN A7 1058/121/2012 13.09.2012 8.30 recurs 64 CHIRICUTA STATE A7 1058/121/2012 13.09.2012 8.30 recurs 65 NEAGU GHEORGHE A7 1058/121/2012 13.09.2012 8.30 recurs 66 AMARINEI OVIDIU A7 1058/121/2012 13.09.2012 8.30 recurs 67 MODIGA VIOREL A7 1058/121/2012 13.09.2012 8.30 recurs 68 PUSCASU VALER GHEORGHE A7 1058/121/2012 13.09.2012 8.30 recurs 69 DUMITRACHE IONEL A7 1058/121/2012 13.09.2012 8.30 recurs 70 SPIRU EMIL A7 1058/121/2012 13.09.2012 8.30 recurs 71 IFRIM GHEORGHE A7 1058/121/2012 13.09.2012 8.30 recurs 72 DUDU IOAN A7 1058/121/2012 13.09.2012 8.30 recurs 73 PISAROGLU ION A8 1068/121/2012 02.10.2012 8.30 recurs 74 PADURARU MIHAI A8 1068/121/2012 02.10.2012 8.30 recurs 75 UNGUREANU CONSTANTIN A8 1068/121/2012 02.10.2012 8.30 recurs 76 PRICOPE IOAN A8 1068/121/2012 02.10.2012 8.30 recurs 77 POPA VASILE A8 1068/121/2012 02.10.2012 8.30 recurs 78 NASTASE VASILE A8 1068/121/2012 02.10.2012 8.30 recurs 79 NICHITOV MARIAN A8 1068/121/2012 02.10.2012 8.30 recurs 80 DONOSA LUCIAN COSTEL A8 1068/121/2012 02.10.2012 8.30 recurs 81 RUSEN FLORIN A8 1068/121/2012 02.10.2012 8.30 recurs 82 SERBAN IONEL A8 1068/121/2012 02.10.2012 8.30 recurs 83 ANGHELIE VASILE A9 1069/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 84 DANCIU ION A9 1069/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 85 MELINTE MIHAI A9 1069/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 86 GOLEA LUCIAN VIOREL A9 1069/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 87 MIRCEA RADIAN A9 1069/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 88 CONSTANTINESCU IULIAN A9 1069/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 89 AXENTE GICU A9 1069/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 90 TUDORANCEA DUMITRU A9 1069/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 91 SCUTELNICU GHEORGHE A9 1069/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 92 COSTACHE PETRICA A9 1069/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 93 BUJOR VASILE A9 1069/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 94 BOGESCU DINU A9 1069/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 95 HAVRILIUC CONSTANTIN A9 1069/121/2012 11.09.2012 8.30 recurs 96 MALTOPOL ALEXANRDU PETRE A10 1218/121/2012 20.09.2012 8.45 97 IORGA EMANOIL FLORIN A10 1218/121/2012 20.09.2012 8.45 98 NAVADARU ZAHARIA A10 1218/121/2012 20.09.2012 8.45 99 STOIAN IULIAN A10 1218/121/2012 20.09.2012 8.45 100 SEREA NECULA A10 1218/121/2012 20.09.2012 8.45 101 POSTU MARIANA A10 1218/121/2012 20.09.2012 8.45 102 IONEL DAMIAN DAN A11 1672/121/2012 31.08.2012 8.45 103 SEMCIUC FLORIN A11 1672/121/2012 31.08.2012 8.45 104 VASILACHE IONEL A11 1672/121/2012 31.08.2012 8.45 105 MIHAI VASILE A11 1672/121/2012 31.08.2012 8.45 106 BURUIANA GHEORGHITA A11 1672/121/2012 31.08.2012 8.45 107 DANICIUC TITI A11 1672/121/2012 31.08.2012 8.45 108 RUSU IONEL sindicat 2242/121/2012 am declarat recurs, inca nu s-a dat termen
Dosare Galati MAI termen 3 1 ORBU DUMITRU I1 1062/121/2012 20.09.2012 recurs 2 PALADE VASILE I1 1062/121/2012 20.09.2012 recurs 3 COSTANDACHE AUREL I1 1062/121/2012 20.09.2012 recurs 4 BORS MARCEL I1 1062/121/2012 20.09.2012 recurs 5 PASLARU NECULAI I1 1062/121/2012 20.09.2012 recurs 6 TARALUNGA VIOREL I1 1062/121/2012 20.09.2012 recurs 7 CATANOIU SERGIU I1 1062/121/2012 20.09.2012 recurs 8 URSACHI LIVIU STEFAN I1 1062/121/2012 20.09.2012 recurs 9 TIPAU PETRU I1 1062/121/2012 20.09.2012 recurs 10 BURNICHI NECULAI I1 1062/121/2012 20.09.2012 recurs 11 LUNGU MIHAIL I1 1062/121/2012 20.09.2012 recurs 12 MARIN NECULAI I1 1062/121/2012 20.09.2012 recurs 13 CHIRIAC EMIL pas 1A 1062/121/2012 20.09.2012 recurs 14 ONICA T. VALERICĂ pas 1A 1062/121/2012 20.09.2012 recurs 15 CHIRIAC EMIL pas 1B 3081/121/2012 21.08.2012 Respinge contestaţia ca nefondată vom declara recurs 16 ONICA T. VALERICĂ pas 1B 3081/121/2012 21.08.2012 Respinge contestaţia ca nefondată vom declara recurs 15 SOLOMON CONSTANTIN  I1 1062/121/2012 20.09.2012 recurs 16 MOCANU GH. GHEORGHE I1 1062/121/2012 20.09.2012 recurs 17 COJOCARU Z. VALENTIN I1 1062/121/2012 20.09.2012 recurs 18 NICOARĂ E. MARICEL I1 1062/121/2012 20.09.2012 recurs 19 TIPAU PETRU 1658/121/2012 declinat la bucuresti 20 BURNICHI NECULAI 1658/121/2012 declinat la bucuresti 21 TACU CONSTANTIN I2 1217/121/2012 11.10.2012 recurs 22 MINCOV MARIAN sindicat 2244/121/2012 31.08.2012 23 ORBU DUMITRU actiune noua (anterior D1062/121/2012), pas 1B 4402/121/2012 26.10.2012 24 PALADE VASILE 4402/121/2012 26.10.2012 25 COSTANDACHE AUREL 4402/121/2012 26.10.2012 26 BORS MARCEL 4402/121/2012 26.10.2012 27 PASLARU NECULAI 4402/121/2012 26.10.2012 28 TARALUNGA VIOREL 4402/121/2012 26.10.2012 29 CATANOIU SERGIU 4402/121/2012 26.10.2012 30 URSACHI LIVIU STEFAN 4402/121/2012 26.10.2012 31 TIPAU PETRU 4402/121/2012 26.10.2012 32 BURNICHI NECULAI 4402/121/2012 26.10.2012 33 LUNGU MIHAIL 4402/121/2012 26.10.2012 34 MARIN NECULAI 4402/121/2012 26.10.2012 35 CHIRIAC EMIL 4402/121/2012 26.10.2012 36 ONICA T. VALERICĂ 4402/121/2012 26.10.2012 37 SOLOMON CONSTANTIN  4402/121/2012 26.10.2012 38 MOCANU GH. GHEORGHE 4402/121/2012 26.10.2012 39 COJOCARU Z. VALENTIN 4402/121/2012 26.10.2012 40 NICOARĂ E. MARICEL 4402/121/2012 26.10.2012