marți, 29 ianuarie 2013

RAPORT DOSARE GALATI

1) MAPN D 1067/121/2012 - revizuire Fond - in 27.02.2012 s-a amanat cauza pentru lipsa de procedura cu paratii - in 05.04.2012 s-a respins cererea: Admite excepţia prematurităţii formulării acţiunii. Respinge acţiunea ca fiind prematur formulată. - in 19.04.2012 am declarat recurs. Recurs - in 11.09.2012: DEC.1624-Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanţi împotriva sentinţei civile nr.698/5.04.2012 a Tribunalului Galaţi. Opinie separată. Vom depune actiune noua, in raport cu Decizia nr. 956/13.11.2012 a Curtii Constituţionale 2) D 1065/121/2012 - revizuire Fond - in 01.03.2012 s-a respins cererea: Admite excepţia prematurităţii.Respinge acţiunea, ca fiind prematur formulată. - In 19.04.2012 am declarat recurs Recurs - in 04.09.2012 s-a amanat cauza - in 07.09.2012 s-a pronunta instanta: DEC.1535/2012 Admite recursul declarat de contestatori. Casează sentinţa civilă nr.531/13.03.2012 a Tribunalului Galaţi şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă. - in 05.11.2012 s-a amanat cauza - in 10.12.2012 s-a amanat cauza, pentru ca pârâţii să depună la dosar întâmpinare şi completări la întâmpinare asupra cererii modificatoare, şi pentru motivarea excepţiilor invocate la acest termen - 29.01.2013, termen- am trimis concluzii scrise 3) D 1064/121/2012 - revizuire Fond - in 27.02.2012 s-a amanat cauza pentru lipsa procedura cu paratii - in 30.03.2012 s-a amanat pronuntarea - in 05.04.2012 s-a respins cererea. Admite excepţia prematurităţii formulării acţiunii. Respinge acţiunea ca fiind prematur formulată. - In 19.04.2012 s-a declarat recurs Recurs - in 20.09.2012 s-a amanat pronuntarea . - in 24.09.2012 se respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanţi împotriva sentinţei civile nr. 697/05.04.2012 a Tribunalului Galaţi, pronunţată în dosarul de fond nr. 1064/121/2012. Vom depune actiune noua, in raport cu Decizia nr. 956/13.11.2012 a Curtii Constituţionale 4) D 1066/121/2012 - revizuire Fond - in 01.03.2012 s-a amanat pronuntarea - in 13.03.2012 s-a respins cererea. Admite excepţia prematurităţii.Respinge acţiunea, ca fiind prematur formulată. - In 19.04.2012 s-a declarat recurs Recurs - in 06.09.2012 s-a respins recursul ca nefondat. AM DEPUS ACTIUNE NOUA – IN PREZENT DS.8423/121/2012 cu termen in 22.02.2013 5) D 1059/121/2012 - revizuire Fond - in 27.02.2012 s-a amanat pentru lipsa procedura cu paratii - in 30.03.2012 s-a amanat pronuntarea in 05.04.2012 - in 05.04.2012 s-a respins cererea. Admite excepţia prematurităţii formulării acţiunii. Respinge acţiunea ca fiind prematur formulată. - In 19.04.2012 s-a declarat recurs. Recurs - in 13.09.2012 s-a respins recursul ca nefondat. DEC.1586/2012 Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanţi împotriva sentinţei civile nr.695/05.04.2012 a Tribunalului Galaţi. OPINIE SEPARATĂ. Vom depune actiune noua, in raport cu Decizia nr. 956/13.11.2012 a Curtii Constituţionale 6) D 1061/121/2012 - revizuire Fond - in 27.02.2012 s-a amanat pentru lipsa procedura cu paratii - in 30.03.2012 s-a amanat pronuntarea in 05.04.2012 - in 05.04.2012 s-a respins cererea. Admite excepţia prematurităţii formulării acţiunii. Respinge acţiunea ca fiind prematur formulată. - In 19.04.2012 s-a declarat recurs. Recurs - termen recurs : 25.10.2012, lipsa procedura cu intimatii - 13.11.2012, respinge, ca nefondat recursul declarat de reclamanţi Vom depune actiune noua, in raport cu Decizia nr. 956/13.11.2012 a Curtii Constituţionale 7) D 1058/121/2012 - revizuire Fond - 01.03.2012 amana pronuntarea - 13.03.2012 respinge cererea. Admite excepţia prematurităţii.Respinge acţiunea, ca fiind prematur formulată. - 19.04.2012 am declarat recurs Recurs - 13.09.2012, EC.1585/2012 Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenţi împotriva sentinţei civile nr.529/13.03.2012 a Tribunalului Galaţi. OPINIE SEPARATĂ Vom depune actiune noua, in raport cu Decizia nr. 956/13.11.2012 a Curtii Constituţionale 8) D 1068/121/2012 - revizuire Fond - in 27.02.2012 amana. pentru lipsă de procedură cu pârâţii - in 30.03.2012 se amana pronuntarea pentru 05.04.2012 - in 05.04.2012 se respinge cererea. Admite excepţia prematurităţii.Respinge acţiunea, ca fiind prematur formulată. - 19.04.2012 am declarat recurs Recurs - in 02.10.2012, DEC.1751- Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanţi prin reprezentant legal Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere împotriva sentinţei civile nr. 699/5.04.2012 a Tribunalului Galaţi. Vom depune actiune noua, in raport cu Decizia nr. 956/13.11.2012 a Curtii Constituţionale 9) D 1069/121/2012 - revizuire Fond - 01.03.2012 amana pronuntarea - 13.03.2012 respinge cererea. Admite excepţia prematurităţii.Respinge acţiunea, ca fiind prematur formulată. - 19.04.2012 am declarat recurs Recurs - 11.09.2012, EC.1585/2012 DEC.1557-Respinge ca nefondat recursul declarat de contestatori împotriva sentinţei civile nr.533/13.03.2012 pronunţată de Tribunalul Galaţi. AM DEPUS ACTIUNE NOUA – IN PREZENT DS.8422/121/2012 cu termen in 13.02.2013 10) D 1218/121/2012 - revizuire Fond - in 06.03.2012 s-a amanat cauza pentru lipsa procedura - in 03.04.2012 s-a amanat cauza pentru studiul întâmpinării şi pentru ca reprezentatul reclamanţilor să depună la dosar înscrisuri suplimentare. - In 07.05.2012 s-a dispus suspendarea cauzei in temeiul art. 155/1 C.pr.Civ., inclusive in 20.09.2012 si 29.10.2012 TERMEN : 29.10.2012 * de anexat imputernicire din partea reclamantilor pentru SCMD 11) D 1672/121/2012 - revizuire Fond - in 21.03.2012 s-a amanat cauza pentru ca reclamanţii să semneze acţiunea sau pentru ca apărătorul acestora să facă dovada calităţii de reprezentant - in 11.04.2012 s-a amanat cauza pentru lipsa de procedura parati - in 23.05.2012 s-a amanat cauza pentru lipsă procedură cu pârâtul MAI - in 27. 06.2012 s-a amanat cauza pentru pentru comunicarea cererii completatoare la acţiune - in 31.08.2012 s-a amanat cauza pentru studiul înscrisurilor comunicate în instanţă - in 20.12.2012 respinge ca nefondată contestaţia Vom declara recurs dupa primirea sentintei civile. 12) D 2242/121/2012- revizuire Fond – respinge actiunea ca prematur introdusa. Recurs: 13.11.2012, respins ca nefondat Vom depune actiune noua, in raport cu Decizia nr. 956/13.11.2012 a Curtii Constituţionale MAI 13) D 1062/121/2012 - revizuire Fond - in 01.03.2012 s-a amanat pronuntarea pentru 13.03.2012 - in 13.03.2012 s-a respins cererea. Admite excepţia prematurităţii.Respinge acţiunea, ca fiind prematur formulată. - In 19.04.2012 am declarat recurs Recurs - in 24.05.2012 se suspenda in baza art. 242 C.pr.civ. - in 20.09.2012 se amana pronuntarea pentru 24.09.2012. - in 24.09.2012 respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanţi împotriva sentinţei civile nr. 530/13.03.2012 a Tribunalului Galaţi, pronunţată în dosarul de fond nr. 1062/121/2012. AM DEPUS ACTIUNE NOUA – DS.4402/121/2012 14) D 3081/121/2012 - revizuire Fond - in 24.05.2012 s-a amanat pentru depunere acte - in 21.06.2012 s-a amanat pentru lipsa relatii parata - in 21.08.2012 s-a respins contestatia ca nefondata Recurs - in 10.01.2013, respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanţi 15) D 1658/121/2012 – declinat la Tribunalul Bucuresti in 09.04.2012, inca nu are termen. 16) D 1217/121/2012 - revizuire Fond - in 23.03.2012 s-a respins cererea. Admite excepţia lipsei calităţii procesuala pasive a Ministerului Administraţiei si Internelor. Respinge acţiunea formulata in contradictoriu cu Ministerul Administraţiei si Internelor pentru lipsa calitate procesuala pasiva.Respinge actiunea formulată în contradictoriu cu Casa de Pensii Sectorială a ministerului Administraţiei şi Internelor ca nefondata. Recurs - 13.11.2012 În baza disp.art.155 ind.1 c.pr.civilă suspendă judecarea cauzei. S-a facut cerere de repunere pe rol. Inca nu s-a primit temen 17) D 2244/121/2012 – revizuire Fond - in 25.04.2012 s-a amanat pentru studiul şi, respectiv, comunicarea întâmpinării depusă de Casa de Pensii Sectorială a MAI; pentru comunicarea cererii completatoare la acţiunea iniţială - in 21.05.2012 s-a amanat cauza - in 28.06.2012 s-a amanat cauza - in 31.08.2012 s-a amanat cauza pentru comunicarea precizărilor - 17.10.2012 respinge contestaţia, ca prematur formulată Vom declara recurs dupa primirea sentintei civile. 18) D 4402/121/2012 – revizuire cu raspuns la contestatie (reclamantii din D 1062/121/2012) Fond - 04.12.2012, Respinge contestaţiile, ca nefondate Vom declara recurs dupa primirea sentintei civile. SRI 19) D 1216/121/2012 - revizuire Fond - in 06.03.2012 s-a amanat cauza pentru lipsa procedura - in 03.04.2012 s-a amanat cauza pentru comunicarea precizărilor formulate de către reprezentanta reclamantului şi pentru legala îndeplinire a procedurii de citare. - In 07.05.2012 Dispune suspendarea judecării cauzei în temeiul disp.art. 155/1 C.pr.civ; - In 29.10.2012 mentine suspendarea judecării cauzei * de anexat imputernicire din partea reclamantilor pentru SCMD